Kund- och målgruppsanalys

Varför är det så viktigt?

För att lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden krävs inte bara nya, bättre sätt att göra saker på, utan också att konsumenter accepterar de nya alternativen eller den nya produkten. För att en produkt, tjänst eller ett varumärke skall slå igenom, måste den resonera med våra vanor, behov, värderingar och identitet och kännas som ett attraktivt alternativ till tidigare sådana.

Vår erfarenhet på KI Innovations är att starka koncept och varumärken byggs på idéer som bottnar i insikter. För att kunna skapa produkter, tjänster och varumärken som driver förändring måste vi därför börja att förstå målgruppen, deras värderingar och behov, marknaden och kontexten, samt vilka drivkrafter som påverkar vart kategorin är på väg.

Detta är inte helt enkelt att göra helt själv, i synnerhet om man inte är så många i början av Start-up resan. Vi hjälper dig därför identifiera var krutet skall läggas och stöttar dig med konsulter som vet hur det bäst skall utföras för att passa just dig.

Börja med konceptutveckling:

Den vanliga processen i konceptutveckling ör att se över föjande punkter

  • Innovation
  • Datainsamling, analys & trendspaning
  • Segmentering, målgruppsanalys & marknadsanalys
  • Idégenerering, konceptutveckling & visualisering av koncept
  • Validering & implementering

Nästa steg är varumärkesutveckling

  • Varumärkesstrategi, varumärkesplattform, varumärkeslöfte & varumärkets personlighet
  • Positionering
  • Brand portfolio och arkitektur
  • Nyckelbudskap, budskapshierarki & tonalitet
  • Design strategi & visuell identitet