Ett julkort från INREACH

Publicerad 19 december, 2018Information

Vilket spännande år det har varit.

Den tidigaste delen av KI Innovations verksamhet, som vi kallar INREACH, har i år genomgått stora förändringar. Sedan januari 2018 tog KI Innovations nämligen över stora delar av Innovationskontorets uppgifter. Detta har medfört att vi inte längre enbart arbetar med att stödja forskare, utan att vi nu även börjat arbeta med idéer från studenter och anställda på KI, det vill säga en betydligt bredare målgrupp.

Ett spännande projekt vi jobbat med under året, vilket också återspeglar en de av det vi gör i vårt nya uppdrag, är ”Care To Translate” (tidigare ”Språk i Vården”); en digital vårdtolk som föddes ur ett behov av att av att kunna kommunicera med patienter på deras eget språk inom vården. Behovet uppmärksammades av grundaren till bolaget, Linus Kullänger, under sina läkarstudier på KI. Vi har under året stöttat teamet med affärsråd samt med de pengar vi har att tillgå från Vinnova.

I vårt nya uppdrag ingår det även att inspirera och informera studenter, forskare och anställda på KI inom Innovation och entreprenörskap. Det har varit otroligt kul, men också utmanande. Som tur är har vi anställt Alina som nyligen tagit examen från Masterprogrammet i bioentreprenörskap på KI. Under hösten drog vi igång InnovatiOnsdag, en föreläsningsserie med syfte att inspirera i området innovation och entreprenörskap.  Eftersom Linus resa är väldigt intressant så såg vi till att han var öppningsnumret för denna serie där han delade med sig av sin resa som entreprenör. Övriga talare har varit Venture Cup som höll i en affärsplanstävling, samt en patentjurist som talade om vad man ska tänka på när man vill skydda sin innovation.

Samarbeten är något vi tror mycket på vilken har återspeglats i många aktiviteter under året. Vi har därför valt att arrangerat flera intressanta events tillsammans med KTH och Handelshögskolan, bland annat ett hackathon, pitchevent och Demo Day. Pitcheventet ledde bland annat till att bolaget Care to translate hittade sina nya medarbetare. Ytterligare ett bra exempel på hur vi genom samarbeten kan nå fler var ett samarrangemang med mastersprogrammet i Bioentreprenörskap och det strategiska forskningsprogrammet i diabetes på KI; En heldag för studenter och forskare att ta del av föreläsningar med PRV (Patent och registreringsverket) som utbildar i den ständigt aktuella frågan om hur man skyddar sin innovation. Vi ser just nu över fortsatta samarbetsmöjligheter med aktörer kring KI i form av gemensamma events, utbildningar mm. för att på så sätt kunna nå fler och skapa mervärde.

Har vi sett några effekter av vår nya verksamhet? Helt klart har ju inflödet av idéer från studenter ökat vilket är jättekul. Det är otroligt kul att se hur vi kan hjälpa idébärarna så att deras idéer har större chans att göra nytta för individer och samhället. Så det finns troligtvis många härliga ögonblick att se fram emot under 2019 med möten med innovatörer som har intressanta idéer.

 

God Jul och Gott Nytt År 2019!