”Döden kan vi inte undvika, men ett dåligt döende borde vi kunna undvika”

Publicerad 14 april, 2020

Professor Carol Tishelman (Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik), driver projektet Döbra för att skaka liv i vardagsexistentialismen. Döden är något vi sällan pratar om och därför är många människor illa förberedda på mötet med döendet, döden och sorgen. DöBra-kortleken är ett verktyg som hjälper människor att tala om det svåraste: livets slutskede. Verktyget kommer ur ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Karolinska Institutet och används i dag av vårdpersonal i hela regionen. Projektet har blivit en modell för arbetet med sociala innovationer inom KI Innovations genom att förbättra stödstrukturerna kring sociala innovationer. Därmed leder de vägen för fler sociala innovationer att komma till nytta i samhället.