Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet

Publicerad 8 april, 2020Evenemang

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Psykiska (o)hälsan? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård?

Med tanke på rådande pandemi kommer föreläsarna även kommentera Covid-19 utifrån olika policyperspektiv.

Utbildningen vänder sig till studenter/forskare/innovatörer men även till andra inom styrning och ledning i hälso- och sjukvården, Forums medlemsorganisationer och politiker. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation. Utbildningsdagen är kostnadsfri och kommer att ske digitalt, anmäl dig gärna här

 

Utbildningen sker i samarbete med Forum för Health Policy och KI Innovations

Forum för Health Policy–  en oberoende tankesmedja med syfte att driva på och utveckla vård och omsorg.

KI Innovations–  ger stöd och vägledning så att fler idéer på Karolinska Institutet kan bidra till samhällsnytta.

 

Program

Välkommen och syfte med utbildningsdagen – 09.30-09.40
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, vd Tiohundra, läkare, docent mm.
Alina Frieberg, KI Innovations

Patientens rättigheter – chimär eller verklighet, vad säger lagstiftningen? – 09.40-10.00
Anne Carlsson, senior konsult Reformklubben med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Hon lever med en kronisk sjukdom, har varit anställd i sjukvården, sjukvårdspolitiker, expert i ”Patientmaktsutredningen” och flera andra utredningar.

Hälso- och sjukvårdssystemet, struktur, finansiering – 10.00-10.20
Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy. Catharina har bland annat ett förflutet som innovationsdirektör i SLL, hon har även erfarenhet av styrning och ledning och många års erfarenhet av effektivitetsgranskning från Riksrevisionsverket.

Ekonomi, produktivitet och kvalitet i svensk vård och omsorg 10.20-10.40
Anders Morin, vice ordf Forum för Health Policy, ansvarig för välfärdsfrågor på Svenskt Näringsliv

Paus 10.40-11.00

Går det att samordna vård och omsorg – exemplet Tiohundra – 11.00-11.20
Peter Graf, vd för Tiohundra

Digitalisering i vård och omsorg – vad händer? 11.20-11.40
Nasim Farrokhnia, Överläkare, kvalitets- och forskningschef KRYoch ordf. i Forums forskarnätverk.
Olika länders agerande i Corona-pandemin 11.40-12.00
Ulrika Winblad, Professor i hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet samt medlem i Forums forskarnätverk.

Lunchpaus 12.00-13.00

Psykisk (o)hälsa – läget i Sverige, nu och i framtiden – 13.00-13.20
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatriker, projektchef SKR uppdrag psykisk hälsa.

Läkemedelssystemet i Sverige: prissättning, subvention, utvärdering mm – 13.20-13.40
Anders Blanck, vd för LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Framtidens hälso- och sjukvård – 13.40-14.00
Björn Arvidsson, verksamhetsledare STUNS Life Science

Politiker som styr hälso- och sjukvården från riksdagen och regionen – 14.00-14.20
Tankar och reflektioner kring styrning av vården
Camilla Waltersson Grönvall (m) – ledamot i Socialutskottet i riksdagen
Vivian Macdisi (s) – regionråd Region Uppsala

Avslutning – vill du veta mer? 14.20-14.30
Peter Graf och Catharina Barkman