UTLYSNING AV MEDEL – NU ÖPPEN

Ny möjlighet för Life Science-projekt. Snabbare utveckling genom finansiering, support och tillgång till nätverk av experter.

Små och medelstora företag (SME) registrerade i Stockholms Län har nu möjlighet att ansöka om medel från Region Stockholm – KI Innovations Scale Up program. Vi riktar oss mot hälsorelaterade Life science bolag med inriktning på läkemedel, medtech, digital hälsa, vård- och hälsotjänster/produkter.

För att antas till vårt Scale-Up program bör bolag erbjuda en ny lösning på ett väl definierat behov och baseras på evidensbaserad data/”proof of concept”.

Målet med utlysningen

Målet med utlysningen är att de aktiviteter som finansieras genom Scale-Up programmet ska göra en betydande skillnad på företagets värde samt skapa tillväxt i regionen genom framtida anställning av personer till bolaget.

Tilldelning av medel

Region Stockholm och Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations) inbjuder kvinnor och män som driver små och mikroföretag från Stockholms Län att ansöka om medel som tillgängliggörs från Europeiska Regionala utvecklingsfonden via TillväxtverketDen totala budgeten per ansökan kan vara 2–7,6 MSEK där STHLM Life ScaleUp (Scale-Upprogrammet kan stå för max 50%, dvs 50% medfinansiering krävs.  

Tilldelning av medel beräknas ske under sommaren 2020 och projekttiden beräknas vara ca två år. Medlen kan således användas fram till sommaren 2022.

Medlen kan användas bland annat till vidareutveckling av produkten eller tjänsten.

Medfinansiering kan göras genom kontanter och egen betald arbetstid, det vill säga bolagets lönekostnader. Medfinansieringen kan bland annat komma från lån, riskkapital med mera men ej från andra statliga bidragsgivare.

Utlysningen är nu öppen. Sista ansökningsdagen är den 2 april. För mer information och instruktioner!

Känner ni någon som skulle ha behov av medel från denna utlysning är ni hjärtligt välkomna att dela!

För övrig information vänligen kontakta:

Christian Krog-Jensen, KI Innovations: christian.krog-jensen@kiinnovations.se

Morgan Lindhè, Region Stockholm: morgan.lindhe@sll.se