Trio Impact Invest

Publicerad 24 oktober, 2023Information

KTH Holding AB, SU Holding och KI Holding AB har  utsetts till ny fondförvaltare av Tillväxtverket för regionalt riskkapital i region Stockholm. Gemensamt vill de nu, i likhet med många utländska universitet, skapa en starkare samverkan mellan offentligt, privat och ideellt kapital med siktet inställt på att stärka Stockholms förmåga att utveckla och skala upp deeptech-bolag för ökad framtida konkurrenskraft.

”En stärkt samverkan mellan privat, offentligt och ideellt kapital är en förutsättning för att Sverige ska lyckas behålla vår position som innovationsland. Fonder kopplade till utländska universitet, framförallt i UK och USA, har under lång tid finansierats med ideellt kapital. Trio Impact Invest har alla förutsättningar att som första svenska universitetssatsning lyckas i det arbetet” säger Johan Weigelt, VD Karolinska Institutet Holding AB

Läs mer här