Möt KI Innovations styrelse

Vi är stolta och glada över att få presentera vår nya styrelse som trädde i kraft i våras. Vi har utöver vår ordförande Annika Andersson och vår ledamot Hans Möller 5 nya ledamöter med en bredd, kunskap och kompetens som vi tror på ett positivt sätt kan stötta verksamhet framåt.

Vi ställde dem några inledande frågor för att lära känna dem lite bättre.

Annika Andersson

Hej Annika (ordförande),

Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Jag har varit engagerad i KI Innovations länge eftersom jag tycker att det är viktigt att KI:s forskning inte bara resulterar i publicerade artiklar utan att den även kommer till nytta genom produkter och tjänster  som snabbt kommer vården och samhället till nytta.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Jag kan bidra med min kunskap inom ekonomi och finans och min erfarenhet av att arbeta nära bolag i tidiga faser. Jag vet vad det innebär att starta bolag, finansiera verksamheten, vidareutveckla den själv eller göra exit. Jag vet vilken möda och glädje det innebär att starta bolag, att vara entreprenör.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?

Jag tycker att det är oerhört spännande att följa de bolag vi arbetar med idag och att se de nya idéer som vi träffar i INREACH och START omvandlas till något som kommer till nytta inom vård och omsorg. I det korta perspektivet är det förstås viktigt att bidra till att konkretisera idéer kring Covid-19. I det lite längre perspektivet är det viktigt att fånga upp idéer som bygger på ny teknik och som kan effektivisera vård och behandlingsmetoder. För  att hållbara idéer ska kunna utvecklas och komma samhället till nytta krävs en basfinansiering riktad till Start-up fasen. Idag är det en av våra största utmaningar som vi funderar mycket på.

Daniel Forslund

Hej Daniel,

Daniel Forslund har idag ansvar för att leda regionens arbete med centrala framtidsfrågor som innovation, digitalisering, eHälsa, medicinteknik, hälsodata och Life Science. Daniel Forslund har även nationella uppdrag som ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering samt styrelseledamot i Inera AB och Svenska Institutet för Standarder (SIS)

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Därför att jag har ett långvarigt och passionerat engagemang  och entreprenörskap och dess förmåga att utveckla samhället och bidra med nya lösningar till välfärden. I mina olika roller har jag sett så många fantastiska idéer bli till verklighet, och skapa nytta för så många. Men jag har också sett ännu fler kreativa idéer som fallit platt till marken pga. samhällets oförmåga att bana väg för innovationer, särskilt i offentlig sektor. Det är därför jag engagerat mig i olika roller på nationell och regional nivå för att kunna höja innovationsförmågan i offentlig sektor, och i samarbete med forskare, innovatörer, entreprenörer och företagare lösa de stora samhällsutmaningarna.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?
Mitt fokus kommer främst vara på att öka chanserna för att innovativa lösningar kan prövas, utvärderas, införas och användas snabbare i samhället, och att vi förstår och undanröjer strukturella hinder för detta. Här hoppas jag mina mångåriga erfarenheter från Regeringskansliet, VINNOVA och Region Stockholm kan användas för att KI Innovations och projekt och företag vi stödjer snabbare ska kunna navigera i en komplex hälso- och sjukvård eller life science sektor.

 Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?
Jag tycker såklart det nya konkreta samarbetet mellan KI Innovations och Region Stockholm kring Sthlm Life Tech är oerhört spännande! Detta samarbete har fantastisk potential att bygga samman innovationssystemen mellan KI och regionen, och knyta oss närmare alla de andra innovationsmiljöerna runtom i Stockholmsregionen. Coronakrisen visar att behovet av nya digitala lösningar, innovativa behandlingsmetoder eller nya analysplattformar och beslutsstöd är större än någonsin, här kan vi göra skillnad!

 

Lisa Sennerby Forsse

Hej Lisa,

Lisa Sennerby Forsse är för närvarande ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys vid Formas, ledamot (vice ordförande) i konsistoriet på KI, vice ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, styrelseledamot i Skogssällskapet AB samt styrelseledamot i Mistra programmet SeedBox vid Linköpings universitet.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Det är en intressant verksamhet som har stor betydelse för att forskningsresultat ska komma till nytta och användning. Entreprenörsverksamheten vid våra lärosäten är aktiv på många håll och det ger mig en möjlighet att på nära håll följa med i utvecklingen inom det medicinska området.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Jag har mångårig erfarenhet från Holdingbolag och entreprenöriell verksamhet genom min roll som rektor vid SLU under 9 år 2006-2015 då vi utvecklade SLU Holding och olika typer av testverksamhet. Jag har också erfarenhet från den privata sektorn genom min tjänst som forskningschef på Skogforsk – skogsnäringens forskningsinstitut – där forskningen arbetar nära tillämpning inom sektorn.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu? 

Jag har nyss fått en presentation av Innovations och det fanns mycket spännande där, inte lätt singla ut vad som är mest spännande innan jag kommit in lite mer i vad som händer, men campus utvecklingen är en viktig del. Sedan väntar vi ju på Innovationsutredningen och hoppas att den blir positiv.

Sofia Heidenberg

Hej Sofia,

Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Jag har alltid brunnit för entreprenörskap och innovationskraft – att skapa förutsättningar för att starka idéer blir till bärande affärer. När jag fick frågan om att sitta i KIIAB’s styrelse kändes det som en självklarhet. Om jag, med mina egna entreprenöriella och affärsstrategiska erfarenheter, kan bidra till att KIIAB får förutsättningar att möjliggöra för Karolinska Institutets forskare att nyttiggöra sin forskning, gör jag det gärna. KI Innovations är, i mina ögon, en viktig del av KI’s vision att verka för en bättre hälsa för alla.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Efter fyra år som ledamot i Karolinska Institutets styrelse och tre år som ledamot i KI Holding AB’s styrelse, känner jag väl till bolagets ägarstruktur, möjligheter och utmaningar. Jag tror det är en styrka i styrelsearbetet. Dessutom är jag själv en serieentreprenör och väl förtrogen med mindre bolags styrkor, svagheter och möjliga hack i kurvan.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?

Det viktigaste just nu, och alltid, är att säkra en intern infrastruktur som kan ta hand om de fantastiska forskningsidéer som skapas inom KI, så att dessa idéer får en chans att utvärderas och tas vidare, om och när det är lämpligt. Jag är imponerad av den breda erfarenhet och höga kompetens som samlats inom KI Innovations. Vi i styrelsen måste därför också säkra att ledning och medarbetare fortsatt får rätt förutsättningar att utveckla verksamheten.

Eugen Steiner

Hej Eugen,

Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Utöver detta har han omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Som KI alumn ser jag det som både plikt och hedersuppdrag att hjälpa till att utveckla ”den tredje uppgiften” genom att tillvarata och synliggöra innovationer vid Karolinska Institutet. Det är jätteviktigt att bättre både tillvarata och synliggöra innovationer inte bara när de leder till nya bolag utan även när de mer vardagligt påverkar och förbättrar sjukvården som ju svarar för 11% av hela Sveriges BNP.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Genom min bakgrund som forskande läkare och från att därefter ha lett flera unga forskningsbolag i både Sverige och andra länder de senaste dryga 30 åren, kan jag bidra med förståelse för hur olika intressenter i samhället interagerar kring innovationer.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?

Jag tycker det absolut mest intressanta är uppbyggnaden av Karolinska Institutet Science Park och att utveckla en långsiktigt hållbar ekonomisk struktur för denna plattform som jag tror har stor framtida potential för nyttiggörande av den stora kompetens som finns vid Karolinska Institutet.

Hans Möller

Hej Hans,

Sammantaget har Hans över 30 års erfarenhet av ledarskap, innovationsfrämjande, försäljning och marknadsföring. Han arbetade i 12 år som VD för ledande Science Park i Sverige, Ideon Science Park i Lund.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Jag sitter delvis i styrelsen för att jag måste eftersom KI Innovations är ett dotterbolag i koncernen. Men framför allt också eftersom jag i högsta grad vill göra det eftersom verksamheten är helt central för ett framgångsrikt nyttiggörande av forskning och goda idéer på KI.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Tror nog att min erfarenhet av andra innovationsekosystem i Sverige och utomlands är en nyttig expertis jag kan bidra med.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu? 

KI Innovations bidrag till att skapa en vass innovationsmiljö i Innomedicum och på campus Solna och över tid i Flemingsberg tycker jag är helt avgörande.

Katarina Bjelke

Hej Katarina,

Katarina Bjelke är för närvarande universitetsdirektör på KI och kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör på Uppsala Universitet. Katarina var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet.