Möt KI Innovations styrelse

Vi är stolta och glada över att få presentera vår nya styrelse som trädde i kraft i våras. Vi har utöver vår ordförande Björn O. Nilsson 2 nya ledamöter Clara Hellner och Ketil Widerberg, med en bredd, kunskap och kompetens som vi tror på ett positivt sätt kan stötta verksamhet framåt.

Vi ställde dem några inledande frågor för att lära känna dem lite bättre.

Hej Björn (ordförande)

Björn O. Nilsson driver konsultföretaget Ursus Innovation AB. Han är sedan 2017 styrelseordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), sedan 2017 styrelseordförande i Sveriges Unga Akademis Stiftelse och sedan 2017 ordförande i forskningscentrumet CellNova vid KTH.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Jag är intresserad av innovationsfrågor och har under lång tid arbetat med innovationsföretag inom life science. Karolinska Institutet är en fantastisk akademisk miljö och där möjligheter för företagande är stora. KI Innovations har en erkänd och välkänd verksamhet och med många kompetenta medarbetare som jag ser fram emot att lära känna bättre.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Jag har en lång erfarenhet av ledarskap, företagande och nätverkande inom life science och jag hoppas att dessa ska komma till nytta i den fortsatta utvecklingen av KI Innovations.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?

KI Innovations har en fin och väl etablerad innovationsverksamhet. Jag tror att den fortsatta utvecklingen är en balans mellan kontinuitet i de fina program som finns och fortsatt utveckling genom förändringar, och i enlighet med ägarens (KI) riktlinjer för verksamheten. Jag ser mycket fram emot att sätta mig in mer i den imponerande verksamheten.

Hej Clara,

Clara Hellner är idag Forsknings- och Innovationsdirektör i Region Stockholm.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Karolinska Institutet och Region Stockholm har tillsammans med andra aktörer i regionen tagit fram Life science-strategin. Vi har redan idag ett nära samarbete, och för att förverkliga målet att vara en ledande Life science region i världen behöver vi utveckla och fördjupa detta.

Hur kan du med den kompetens som du besitter på bästa sätt stötta KI Innovations verksamhet?

Som Forsknings- och Innovationsdirektör i Region Stockholm är jag centralt placerad i alla frågor som gäller regional utveckling i länet. Därtill har jag lång erfarenhet från ledande positioner såväl inom Karolinska Institutet som inom sjukvården.

 Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?

Stockholmsregionen har en starkt tillväxt med många nya företag inom life science. KI Innovations befinner sig mitt i detta ekosystem och har unik inblick i det som pågår. Samtidigt finns utmaningar, t ex tillgång till uthållig finansiering och access till forskningsinfrastrukturer för företag. KI och Region Stockholm behöver hjälpas åt för att åstadkomma detta.

Hej Ketil,

Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Utöver detta har han omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

NordicRWE – press photos Photo: Gorm K. Gaare

Karolinska Institutet är ett av världens ledande centra för grundforskning och tillämpad forskning. KI innovations har en viktig uppgift för att få kunskapen att förändra patienternas liv. Genom samarbete mellan forskare, kliniker, entreprenörer och investerare ska forskningen bli produkter och tjänster som ger framtidens patienter bättre och mer precisa behandlingar. Potentialen är enorm och att innovation kommer till en ännu högre nivå på Karolinska Institutet är något jag ser fram emot att bidra till.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Sedan 2014 har jag lett forsknings- och företagsklustret Oslo Cancer Cluster och tillsammans med framstående kollegor utvecklat Oslo Cancer Cluster till att bli en av de ledande innovationsmiljöerna för cancer i Norden. Vi har öppnat en innovationspark på sjukhuscampus som bland annat rymmer forskare, stora och små företag och investerare. Här har vi byggt upp en inkubator med laboratorier och kontorslokaler där akademiska forskare och lovande nystartade företag arbetar sida vid sida för att utveckla de nya idéerna till att bli internationella företag. Upplevelsen av att allt inte blev som planerat på vägen, och även med det som fungerade bättre än förväntat, kan förhoppningsvis bidra med inspiration till hur Karolinska Institutet Innovation kan utveckla och ökar värdet på sin portfölj.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?

Att få det offentliga och privata att arbeta bättre tillsammans är en av de viktigaste uppgifterna för innovation inom hälsa. Samtidigt är det mycket som Karolinska Institutet gör som jag inte kan så mycket om än och jag ser fram emot att lära mig mer om. Sammantaget finns det två områden som jag redan ser kommer att bli viktiga i framtiden. Ett område är implementeringen av precisionsmedicin. Här kommer innovativa processer och lösningar i samverkan mellan offentligt och privat att vara centralt. Artificiell intelligens är ett annat område som kommer att förändra hur vi utvecklar läkemedel, behandlar patienter och följer upp patienter när de inte är på sjukhus.

Hej Lisa,

Lisa Sennerby Forsse är för närvarande ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys vid Formas, ledamot (vice ordförande) i konsistoriet på KI, vice ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, styrelseledamot i Skogssällskapet AB samt styrelseledamot i Mistra programmet SeedBox vid Linköpings universitet.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Det är en intressant verksamhet som har stor betydelse för att forskningsresultat ska komma till nytta och användning. Entreprenörsverksamheten vid våra lärosäten är aktiv på många håll och det ger mig en möjlighet att på nära håll följa med i utvecklingen inom det medicinska området.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Jag har mångårig erfarenhet från Holdingbolag och entreprenöriell verksamhet genom min roll som rektor vid SLU under 9 år 2006-2015 då vi utvecklade SLU Holding och olika typer av testverksamhet. Jag har också erfarenhet från den privata sektorn genom min tjänst som forskningschef på Skogforsk – skogsnäringens forskningsinstitut – där forskningen arbetar nära tillämpning inom sektorn.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu? 

Jag har nyss fått en presentation av Innovations och det fanns mycket spännande där, inte lätt singla ut vad som är mest spännande innan jag kommit in lite mer i vad som händer, men campus utvecklingen är en viktig del. Sedan väntar vi ju på Innovationsutredningen och hoppas att den blir positiv.

Hej Sofia,

Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv.

Varför har du valt att engagera dig i KI Innovations?

Jag har alltid brunnit för entreprenörskap och innovationskraft – att skapa förutsättningar för att starka idéer blir till bärande affärer. När jag fick frågan om att sitta i KIIAB’s styrelse kändes det som en självklarhet. Om jag, med mina egna entreprenöriella och affärsstrategiska erfarenheter, kan bidra till att KIIAB får förutsättningar att möjliggöra för Karolinska Institutets forskare att nyttiggöra sin forskning, gör jag det gärna. KI Innovations är, i mina ögon, en viktig del av KI’s vision att verka för en bättre hälsa för alla.

I vilka frågor ser du att du bäst kan bidra med den expertis som du tar med dig in i KI Innovations styrelse?

Efter fyra år som ledamot i Karolinska Institutets styrelse och tre år som ledamot i KI Holding AB’s styrelse, känner jag väl till bolagets ägarstruktur, möjligheter och utmaningar. Jag tror det är en styrka i styrelsearbetet. Dessutom är jag själv en serieentreprenör och väl förtrogen med mindre bolags styrkor, svagheter och möjliga hack i kurvan.

Vad tycker du är mest spännande med det arbete som KI Innovations gör och vad är viktigt att fokusera på just nu?

Det viktigaste just nu, och alltid, är att säkra en intern infrastruktur som kan ta hand om de fantastiska forskningsidéer som skapas inom KI, så att dessa idéer får en chans att utvärderas och tas vidare, om och när det är lämpligt. Jag är imponerad av den breda erfarenhet och höga kompetens som samlats inom KI Innovations. Vi i styrelsen måste därför också säkra att ledning och medarbetare fortsatt får rätt förutsättningar att utveckla verksamheten.

Hej Katarina,

Katarina Bjelke är för närvarande universitetsdirektör på KI och kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör på Uppsala Universitet. Katarina var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet.