Mentor4Research

Publicerad 18 februari, 2022Evenemang

Mentor4Research program

Är du nyfiken på kommersialisering och implementering och vill lära dig mer om möjligheterna för hur din forskning skulle kunna utforskas för att gynna patienterna? Om så är fallet kan detta Mentor4-forskningsprogram vara för dig!

KI Innovations AB kommer att driva ett mentorprogram för forskare inom onkologi, stamceller och regenerativ medicin vid KI i samarbete med Cancer Research KI och StratRegen, två av de strategiska forskningsområdena vid KI.

Programmet startar i på våren 2023. Håll ögonen öppna för mer information här på vår webbplats eller följ oss på LinkedIn för uppdateringar.

När anmälan till programmet har öppnat komme vi även att anordna ett informations tillfälle där vi berättar mer om programmet och vad det innebär. Mer om det på våren.

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta elin.almstedt@kiinnovations.se eller patrik.blomquist@kiinnovations.se