Mentor4Research

Publicerad 18 februari, 2019Evenemang

Mentor4Research program: Feb 2021 – Nov 2021

Är du nyfiken på kommersialisering och implementering och vill lära dig mer om möjligheterna för hur din forskning skulle kunna utforskas för att gynna patienterna? Om så är fallet kan detta Mentor4-forskningsprogram vara för dig!

KI Innovations AB kommer att driva ett mentorprogram för forskare inom onkologi, stamceller och regenerativ medicin vid KI i samarbete med Cancer Research KI och StratRegen, två av de strategiska forskningsområdena vid KI.

Ansökan till Mentor4Reserach mentorskapsprogram kommer att vara öppet mellan 1 September- 1 Oktober 2020. Programmet startar i Februari 2021. Håll ögonen öppna för mer information här på vår webbplats eller följ oss på LinkedIn för uppdateringar.

Vill du vet mer om programmet och vad det innebär att, välkommen att delta på info möte 25 Augusti klockan 12:00. Mötet kommer att hållas digitalt alternativt i J3:11 Birger och Margareta Blombäcksalen, beroende på rådande omständigheter. Anmäl intresse till elin.almstedt@kiinnovations.se

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta elin.almstedt@kiinnovations.se eller patrik.blomquist@kiinnovations.se