KI Innovations presenterar sin nya styrelse

Publicerad 15 maj, 2018Nyheter

KI Innovations är glada över att får presentera sin nya styrelse som förstärks med ytterligare två experter.
Hans Möller,
 ny VD för Karolinska Institutet Holding AB som före det var direktör för Edinburgh BioQuarter anställd av Edinburghs universitet. Hans arbetade i 12 år som VD för ledande Science Park i Sverige, Ideon Science Park i Lund.

Eugen Steiner VD och styrelseordförande i NVC Holding AB samt VD i Glionova AB. Han är även styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. 

– Det är glädjande att vi fått in ny stark kompetens, säger Lilian Wikström, VD för KI Innovations. De här två nya ledamöterna tillsammans med den sittande expertisen ger en bra bredd inom både medtech och .

KI Innovations har i 20 år skapat affärer ur forskning inom life science. Genom kvalificerad affärsutveckling och supportfunktioner i olika steg får forskare hjälp genom hela kommersialiseringsprocessen. KI Innovations representerar från och 2018 hela innovationsverksamheten på Karolinska Institutet och har med stöd från VINNOVAS excellensen program utökat även sin inkubatorverksamhet.

– Det känns tryggt och bra att styra detta skepp vidare tillsammans med såväl de nya ledamöterna som de som sitter kvar säger nya styrelseordförande Annika Andersson som varit ledamot i styrelsen innan. Jag hoppas kunna bidra…….

Annika Andersson (ordförande), född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson varvice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag arbetande ordförande i Pantor Engineering AB, styrelseledamot i Invisio Communications AB, G5 Entertainment AB och Moira AB samt rådgivare inom ägarstyrning.

Karin Dahlman-Wright (ledamot), född 1961, är professor i Molekylär Endokrinologi och är sedan den 1 januari 2016 prorektor på KI. Den 18 februari 2016 utsågs hon av regeringen att bli Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att den 1 augusti 2017 återgå till hennes befattning som prorektor. År 2009 t.o.m. augusti 2015 var hon prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära och 2015 innehade hon positionen som vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor vid KI. Mellan september 2013 och juni 2015 var hon KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. År 2001 grundade Karin BEA, en core facilitet som tillhandahåller avancerade tjänster inom genomik och bioinformatik. År 1994-2000 innehade hon linjechefs- och projektledarbefattningar vid Pharmacia och Upjohn. Utöver detta deltar Karin i det strategiska forskningsområdet inom Diabetes vid KI. Läs prorektorns blogg på denna länk.

Eugen Steiner (ledamot), född 1954, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet. Utöver detta är Eugen VD och styrelseordförande i NVC Holding AB samt VD i Glionova AB. Han är även styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB. Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen har också omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Hans Möller (ledamot)