KI Innovations bjuder in till offert för ett strategiskt processtöd

Publicerad 23 maj, 2022Information

KI INNOVATIONS AB, 556528-3909 söker en strategisk och operativ samarbetspartner som stödjer KI INNOVATIONS med verksamhetsutvecklande uppgifter med fokus på strategiskt och operativt process-och systemstöd för projektledning.

KI INNOVATIONS avser att teckna avtal med 1 leverantör.
Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för offerering.

• Sista anbudsdag är den 2022-06-06
• Sista dag för förtydligandefrågor är den 2022-05-27
• Sista dag för besvarande av frågor är den 2022-06-01
Avrop kan komma att göras av verksamhetsansvariga på KI INNOVATIONS.
De i underlaget definierade kraven och villkoren ska noggrant besvaras och så utförligt som öjligt beskrivas/dokumenteras av anbudsgivaren.
Ni ombedes nu inkomma med anbud för detta inköp.

ta del av fullständig information i förfrågningsunderlaget här:

FFU Strategiskt Systemstöd_FINAL (002)