Vi finns fortfarande här för dig!

KI Innovations följer rådande rekommendationer från myndigheterna och Karolinska Institutet för att bromsa spridningen av Covid-19. Vi har därför valt att utnyttja dagens fantastiska digitala hjälpmedel i form av Microsoft Teams, Skype och andra dylika kanaler för att i möjligaste mån erbjuda er samma tjänster som tidigare.

I nuläget skjuter upp våra inspirationsföreläsningar Inspiration for Innovation samt vår seminarieserie Build skills for impact. Vi kommer att återuppta dem så fort tillfälle ges. Vi uppdaterar med nya datum på vår hemsida. Under tiden kommer vi att förse er med information och inspiration på nya innovativa sätt Håll utkik på vår hemsida. och följ oss på LinkedIn för att ta del av detta.

Get Started-programmet genomförs planenligt men via live-sändning. Alla som är anmälda till detta kommer att få information om detta separat.

Vi följer utvecklingen och kan komma att fatta nya beslut vartefter.

Info om uppskjutet DRIVE Health Day:

Vi har valt att skjuta upp DRIVE Health Day som planerats till den 8 maj då det i dagsläget saknas förutsättningar för att genomföra ett dylikt event. Vi ser fram emot att arrangera DRIVE Health Day längre fram så snart möjligheter finns.

Andra lösningar:

Vi ser som sagt över möjligheterna till digitala lösningar och erbjuder möten, coachning och information med hjälp av Teams, Skype och andra passande lösningar.

Vi tar gärna emot tips på bra lösningar, vi hjälper dig gärna under tiden på alla sätt vi kan och återkommer om vi hittar nya lösningar och hjälpmedel.

Hör av dig till din businesscoach via telefon, mail eller videosamtal så hjälper vi dig.

Vänliga hälsningar

Team KI Innovations