DRIVE – kalender 2022

Välkommen att ta del av events och seminarier och andra viktiga datum som är relevanta för dig som är med i DRIVE

25 January


13.00-15.00     Catalyzer – Draknästet

KI Innovations, Innomedicum

Bolagen som har deltagit i Catalyzer programmet får pitcha inför investerare.

 

23 Februari


16.00-17.00 I köket med DRIVE

KI Innovations, i köket, Nanna Svartz väg 6a

Temapresentationer, communitybyggande och inspirerande sammankomster för alla DRIVE medlemmar. Eventet hålls på engelska.

Tema: GDPR and patient data – how can I comply with the regulations? (Andrea Hemming, IMRAB)

14 mars


DRIVE Examination Series

KI Innovations, Köket

Varje år examinerar vi några bolag som gått gjort sin DRIVE resa. De får berätta hur de har varit, hur långt de har kommit och vart de är på väg. Spännande, intressant community byggande möten.

 

25 Mars


12.00-13.00 I köket med DRIVE

Innomedicum, sal Humle 

Temapresentationer, communitybyggande och inspirerande sammankomster för alla DRIVE medlemmar.

Tema:

7 April


11.30-16.30 DRIVE Investor Day

KI Innovations, 

Planeringen är i full gång. Mer information följer.

 

25 april


DRIVE Examination Series

KI Innovations, Köket

Varje år examinerar vi några bolag som gått gjort sin DRIVE resa. De får berätta hur de har varit, hur långt de har kommit och vart de är på väg. Spännande, intressant community byggande möten.

 

9 Maj


12.00-13.00 I köket med DRIVE

Innomedicum, sal Humle 

Temapresentationer, communitybyggande och inspirerande sammankomster för alla DRIVE medlemmar.

Tema:

23 maj


DRIVE Examination Series

KI Innovations, Köket

Varje år examinerar vi några bolag som gått gjort sin DRIVE resa. De får berätta hur de har varit, hur långt de har kommit och vart de är på väg. Spännande, intressant community byggande möten.

 

2 Juni


DRIVE Health Day

KI Innovations, Digital

Programmet och talare är nu på plats och vi är glada över att kunna presentera ett fantastikst program med väldigt relevanta talare.

13:00 Welcome to DRIVE HealthDay
13:15 Ann-Marie Svensson

13:35 Boubou Hallberg
13:55 Maria Helling
14:15 Leg strecher
14:30 Joint workshop
(please be sure to have a pen a few papers at your disposal)
15:10 Wrap-up