Ny VD för KI Holding

Styrelsen för Karolinska Institutets holdingbolag, KI Holding AB, har utsett Johan Weigelt till ny verkställande direktör. KI Holding är det moderbolag som skapar förutsättningar för Karolinska Institutet (KI) att agera kommersiellt samt att investera i Life Science-bolags tidiga skeden. Johan Weigelt, som närmast kommer från posten som vice VD vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, tillträder som VD för KI Holding AB den 1 december 2022. I KI Holding-koncernen ingår även KI Innovations AB, KI Science Park AB samt fram till årsskiftet även KI Housing AB.

–  Vi är oerhört glada att kunna välkomna Johan som ny VD för KI Holding AB. Verksamheten står inför en spännande och expansiv framtid där samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga aldrig varit mer central för att kunna förverkliga nyttiggörandet av forskning inom Life Science. Vi ser att Johan Weigelts erfarenhet och person är helt rätt för uppgiften, säger KI Holding ABs styrelseordförande Björn O. Nilsson.

Sedan 1995 leder och förvaltar KI Holding AB stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem. En av KI Holdings viktigaste uppgifter är att förvalta aktier i forsknings-och utvecklingsbolag, etablera delägarskap i lovande företag samt erbjuda bra infrastruktur för nystartade företag. Samtliga bolag med koppling till forskning inom KI. Ytterligare en viktig uppgift som KI Holding har är att säkra en god samarbetsmiljö med aktörer inom och utanför akademin som främjar nyttiggörandet av den kommersialiserade forskningen.

–  Jag känner mig väldigt laddad att ta mig an uppgiften att driva och leda KI Holding framåt. Life Science har en särställning inom svensk och internationell tillväxt och utveckling. Att få medverka till att Karolinska Institutets forskning kommer samhället till del samtidigt som vi skapar livskraftiga bolag är en möjlighet jag inte vill missa. Jag ser fram emot att få samarbeta med organisationens många kompetenta medarbetare. Tillsammans kan vi fortsätta utveckla verksamheten inom ramen för vårt uppdrag. Det känns förstås också väldigt roligt att få komma tillbaka till KI, säger tillträdande VD Johan Weigelt.

Johan har en bred bakgrund och har verkat både inom akademien och i näringslivet. Efter en civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Uppsala universitet, kompletterat med grundläggande studier i ekonomi, erhöll Johan en doktorsexamen i molekylär biofysik vid Karolinska Institutet 1999. Därtill har han en Executive MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm. Johan Weigelt har tjänstgjort inom IVA mellan åren 2012 – 2022. Dessförinnan var Johan Chief Scientist vid SGC, Structural Genomics Consortium, vid Karolinska Institutet mellan åren 2005 och 2012.

Johan Weigelt efterträder Hans Möller som under våren 2022 meddelade sin avgång.