IDEAS

Publicerad 25 oktober, 2022Information

Projektet IDEAS baserar sig på två intressanta förstudier med fokus på breddad innovationsstödsförmåga och acceleratorsverksamhet. Det finns ett stort behov av ett innovationsstöd som kan stödja fler innovatörer oberoende av affiliering samt ett behov att stöd även efter inkubationsfas.

Läs mer