START

START är KI Innovations program för att besvara frågor, bedöma och säkerställa den kommersiella potentialen hos forskningsbaserade idéer.

För att verifiera den potentialen i en idé erbjuds:

 • Dedikerad affärscoach med lång erfarenhet och fokus på kommersialisering och nyttiggörande
 • Tillgång till kvalificerad expertkompetens inom life science, produkt- och affärsutveckling samt hälso- och sjukvårdsorganisation
 • Finansiering av utvecklingsaktiviteter
 • Nätverk av kunder och investerare
 • Utbildning inom entreprenörskap och innovation

Målgrupp för START är forskare och studenter vid Karolinska Institutet.

Vi tittar på:

 • Kundbehov och målgruppsanalys

 • Möjlighet att skydda idén

 • Rätten att kommersialisera

 • Marknad och konkurrens

Och, om idén går vidare:

 • Skydd av IP

 • Teknisk verifiering

 • Regulatory

 • Team & affärsutveckling

START-programmet börjar alltid med att du fyller i vårt

Idea Description Form 2019

Alla aktiviteter inom programmet är helt kostnadsfria och all information hanteras konfidentiellt.

Programmet utförs i fyra steg:

Forskarmöte

 • Genomgång av idéen
 • Relevant feedback till forskaren
 • Eventuell utarbetande av aktivitetsplan

Beslutsmöte

 • Relevant feedback till forskaren om oklarheter/out of scope/mer arbete behövs
 • Godkännande av aktiviteter

Kommersiell validering

 • Genomförande av validerande och värdehöjande aktiviteter

Utbildning och kompetensutveckling

Du får utbildning och kompetensutveckling

 • Businessify your science, 1-2 ggr/år i samarbete med Unit for Bioentrepreneurship på KI (4 tillfällen à 3 h)
 • Pitchträning
 • Introduktion till innovationsplan, translational science plan & business model canvas
 • Externa seminarier, utbildningar & möten

Är det här något för dig?

Kontakta oss idag