Förstudier leder till Tilläggsstudien IDEAS

Publicerad 25 maj, 2022Information

Vad skulle en breddad stödförmåga för life science innebära för regionen och samhället i stort

Två intressanta förstudier med fokus på breddad innovationsstödsförmåga och acceleratorsverksamhet har nu gått i hamn.

KI Innovations har genom förstudierna identifierat två tydliga behov. Ett behov av stöd till tidiga life science idéer som inte är kopplade till akademin och att dessa saknar ett affärsutvecklingsstöd idag. För det andra finns ett tydligt behov av ett förlängt stöd till bolag på väg mot marknad efter inkubatorsfasen. Förstudierna har också identifierat flera möjligheter framåt för att möta dessa olika behov.

Förstudieresultaten tas nu vidare i det strukturfondsfinansierade projektet – IDEAS – Innovation DEeptech life science Acceleration Stockholm som startas hösten 2022. Projektet genomförs tillsammans med KI Science Park och Region Stockholm.

Vill du läsa mer om förstudierna så se vår korta film alternativ läs slutrapporterna här.

Slutrapport_20302699_Accelerator

Slutrapport_20302708_Innovationskontor

Resultat av förstudier