Finansiering i START

Publicerad 16 november, 2018Uncategorized

Med hjälp av det VINNOVA-finansierade programmet Validering för tillämpning (VFT) kan vi ta in extern expertis för att utvärdera den kommersiella potentialen i affärsidéer med ursprung i akademiska forskningsresultat. Genom att undersöka exempelvis nyhetsvärde (en förutsättning för patentering), marknad och konkurrenssituation klargörs förutsättningarna för en framgångsrik framtida produkt samtidigt som man lägger grunden till en affärsplan.

Läs gärna mer om hur vi kan använda vår finansieringen för hjälpa dig med ditt projekt

Du kan även själv ansöka om finansiering från bland annat:

Du är förstås välkommen att kontakta oss för fler tips och råd.