Ett julkort från vår VD

Publicerad 20 december, 2018Information

2018 – ett år där innovation och nyttiggörande inom life science fått uppmärksamhet på nationell, regional och lokal nivå. Hur ska vi bäst fånga och maximera nyttan för patienter och samhälle i den världsledande life science forskningen, den högklassiga hälso- och sjukvården och det innovationsvänliga klimatet som finns i Sverige? Pågående strategiarbeten på olika håll kommer förhoppningsvis att skapa en gemensam bas för det fortsatta arbetet.

För KI Innovations närmar sig ett av de mest händelserika åren i vår historia hittills sig sitt slut. 2018 har inneburit nya uppdrag: vi har sedan årets början för Karolinska Institutets räkning utfört den innovationsstödjande uppgiften (tidigare inom Innovationskontoret). Detta har inneburit nya verksamheter och kontaktytor för INREACH, t.ex kontakt med studenter, i tillägg till alla forskarkontakter. Mötet med kreativa och ambitiösa människor som vill ta sina idéer och resultat ett steg närmare mot konkret samhällsnytta – jag har svårt att tänka mig ett mera inspirerande och utmanande jobb! Inom START är detta precis vad vi gör varje dag. En i teamet sade idag något i stil med att det inte bara är roligt att gå till jobbet, att det är också roligt att gå hem eftersom man bär med sig en känsla av att ha bidragit till något meningsfullt. Precis så är det! De idéer som sedan utvecklas vidare som startups har fått vara med om vårt första år i Vinnovas excellens-inkubatorprogram. Denna nystart för DRIVE har inneburit att vårt erbjudande till nystartade bolag fått både struktur och kvalitet som närmar sig de bästa.

I all verksamhetsutveckling går samarbete som en röd tråd, såväl med olika geografier och sektorer som med privata och publika aktörer – allt för att skapa bästa förutsättningar för de personer och idéer vi jobbar med. Gladast blir vi när någon av de produktidéer/startups vi jobbat med lyckats mejsla ut sin plan framåt och sitt budskap, samt presentera det så att det fångar intresse (och kanske leder till kapital, tävlingsvinster etc). Vi har många sådana exempel i vår portfölj, för många för att nämna här men – håll ett öga på KI Innovations portfölj, där finns startups med potential!

Tack till alla medarbetare, uppfinnare, entreprenörer, externa experter, samarbetspartners och ägare/finansiärer som gjort 2018 till ett fantastiskt roligt och produktivt år!