Projektet IDEAS baserar sig på två intressanta förstudier med fokus på breddad innovationsstödsförmåga och acceleratorsverksamhet har nu gått i hamn.

KI Innovations har genom förstudierna identifierat två tydliga behov. Ett behov av stöd till tidiga life science idéer som inte är kopplade till akademin och att dessa saknar ett affärsutvecklingsstöd idag. För det andra finns ett tydligt behov av ett förlängt stöd till bolag på väg mot marknad efter inkubatorsfasen. Förstudierna har också identifierat flera möjligheter framåt för att möta dessa olika behov.

Förstudieresultaten tas nu vidare i det strukturfondsfinansierade projektet – IDEAS – Innovation DEeptech life science Acceleration Stockholm som startas hösten 2022. Projektet genomförs tillsammans med KI Science Park och Region Stockholm.

Projektet IDEAS har dragit igång med full fart och det har identifierats  frya olika delar/ moduker under paraplyet IDEAS. En av dessa delar som vi på KI Innovations är ansvariga för är att utveckla acceleratordelen.

Liten information om acceleratordelen:

Syftet med arbetspaket 4 är att utveckla och pilottesta en accelerator för post-inkubationsföretag. Vi har i förstudien identifierat att flera inkubationsbolag inom deep tech life science skulle behöva ytterligare stöd efter DRIVE-inkubatorn. Detta resulterade i åtta moduler med olika inriktning/fokus:

  • Kundkontakter/säljkanaler
  • Rådgivningserbjudanden
  • Investerarnätverk
  • EU-anslag
  • Lokaler
  • Hållbarhet
  • (Maturity levels (endast ett verktyg för intern evaluering + examinationskriterier))
  • Säkerhet

Acceleratorprogrammet anpassas utifrån behoven av de antagna bolagen och ser olika ut för alla. Det kommer vara 5 bolag som antas till pilotacceleratorn som börjar 15 januari och slutar 15 juni. Håll utkik för antagningen här.