Vi finns fortfarande här för att hjälpa dig!

KI Innovations följer rådande rekommendationer från myndigheterna och Karolinska Institutet gällande smittspridningen av Covid-19. Vi har därför valt att utnyttja dagens fantastiska hjälpmedel i form av Microsoft Team, Skype och andra dylika kanaler för att i möjligaste mån erbjuda samma tjänster som tidigare.

Vi har bestämt oss för att i nuläget skjuta upp våra inspirationsföreläsningar – Inspiration for Innovation samt vår seminarieserie – Build skills for impact. Vi kommer att återuppta dessa event så fort tillfället ges. Vi uppdaterar med nya datum på vår hemsida. Under tiden kommer vi att förse er med information och inspiration på nya innovativa sätt. Håll utkik på vår hemsida och följ oss på LinkedIn för att ta del av detta.

Vi har beslutat att genomföra vårt Get Started program men via live sändning. Alla som är anmälda till detta kommer att få information om detta separat.

Vi följer utvecklingen och kan komma att fatta nya beslut vartefter.

Info om inställt DRIVE Health Day :

Vi har valt att ställa in DRIVE Health Day den 8 maj då det pga. oro för smittspridning samt ovisshet om framtiden inte går att planera för ett dylikt event. Med respekt för intressenter och bolagen och den tid som läggs ner på förberedelser inför eventet väljer vi att ställa in eventet. Vi arrangerar DRIVE Health Day längre fram då läget har stabiliserats.

 

Andra lösningar:

Vi ser som sagt över möjligheterna till digitala lösningar och erbjuder möten, coachning och information med hjälp av Teams, Skype och andra passande lösningar.

Vi tar gärna emot tips på bra lösningar, vi hjälper dig gärna om du har något särskilt i åtanke och vi återkommer om vi hittar nya lösningar och hjälpmedel.

Hör av dig till din businesscoach via telefon, mail eller videsamtal så hjälper vi dig.

Vänliga hälsingar.

Team KI Innovations