Du kan få kostnadsfri affärsutvärdering av dina forskningsresultat!

Publicerad 24 augusti, 2018Nyheter

Validering för Tillämpning (VFT) är ett VINNOVA-finansierat program för att utvärdera den kommersiella potentialen i affärsidéer med ursprung i akademiska forskningsresultat. Genom att undersöka exempelvis nyhetsvärde (en förutsättning för patentering), marknad och konkurrenssituation klargörs förutsättningarna för en framgångsrik framtida produkt samtidigt som man lägger grunden till en affärsplan. VFT-medel kan även användas till initialt patent- eller varumärkesskydd. Medel får inte användas till forskning eller ren teknik- och produktutveckling.

Kontakta oss gärna så berättar vi mera om vilka möjligheter det finns för dig.

Varje projekt tilldelas en coach som utgör länken mellan projektägaren och den beslutsgrupp på KI Innovations som fattar beslut om tilldelning av medel. Via coachen anlitas experter från vårt omfattande konsultnätverk för att att säkra bästa möjliga input.

  • Utvärderingen är helt kostnadsfri för dig som projektägare. Vi och våra konsulter arbetar under full sekretess.
  • Du som projektägare ansvarar för att projektet drivs framåt enligt den plan som överenskommits med din coach.
  • Inom varje projekt kan valideringssaktiviteter utföras till en maximal kostnad av 300 000 SEK. Aktiviteterna beviljas sekventiellt med en utvärdering efter varje steg. Varje projekt bedöms i relation till andra parallellt pågående projekt och det finns ingen garanti för hur mycket VFT-medel ett visst projekt kommer att kunna tilldelas.

Med ditt godkännande presenterar vi gärna ditt projekt för möjliga partners redan under valideringsfasen. Efter framgångsrikt avslutat VFT-projekt har vi även möjlighet att hjälpa dig vidare inom vår inkubator DRIVE.

Som sagt, hör av dig så kan vi berätta mera. Du når Åsa på asa.kallas@kiinnovations.se