DRIVE Health Day 2019

Publicerad 1 april, 2019Evenemang

-Startup-bolag möter aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn

När: 25:e April 9.00-12.30

Var: Franklinsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna

Vägen för produkter och tjänster riktade till svensk hälso-och sjukvård är inte helt kartlagd. Detta orsakar utmaningar, speciellt för små företag, att nå ut på den svenska marknaden.

Syftet med DRIVE Health Day är att startup-bolag med hälso-och sjukvården som slutkund får träffa aktörer med insikter om hur vägen mot marknad kan underlättas och navigeras. Därför har vi samlat ett urval av aktörer som kan komma med vägledning och lite handfasta råd samt som kan svara på konkreta frågor från bolagen.

Deltagare: Företag i KI Innovations DRIVE Life Science Inkubator samt ett antal specialinbjudna företag aktiva inom medicinteknik, e-hälsa, diagnostik, beslutsstödsystem samt andra tidiga innovationsprojekt.

För anmälan, maila: alina.frieberg@kiinnovations.se

Preliminär agenda 9.00-12.30

Morgonen inleds med presentationer från aktörer (10 min/ talare), därefter en panel med alla presentatörer samt frågestund. Förmiddagen avslutas med mingel och lunch-wrap 11.30-12.30.

9.00-9.30 Välkommen, kaffe serveras

9.30-10:45 Del I DRIVE Health DAY presentationer 2019

Hur går man tillväga med en ehälso-lösning/medtech produkt om man vill in på Region Stockholm?

Morgan Lindhé, Innovationsstrateg FoUUI / SLL Innovations

Hur går man tillväga med en ehälso-lösning/medtech produkt om man vill in på Karolinska Sjukhuset?

Peter Söderman, Innovation Program Manager, Karolinska University Hospital

SÖS Innovations arbetssätt – Vem bör man kontakta och hur kan små företag förbereda sig för att nå in med sin produkt/tjänst?

Sebastian Törnfedt, Innovationskoordinator, SÖS Innovation, Södersjukhuset

Tiohundra – det unika vårdbolaget i Norrtälje

Efva Lagerstedt, Vice VD, Tiohundra

Affärsdriven CE-märkning

Stina Johansen, Director Medical Device, Scandinavian Development Services

När behöver min produkt en hälsoekonomisk analys och hur använder jag den analysen?

Emma Medin, Vice President, HERON, A PAREXEL International

Anja Wikström, Senior Associate Health Economics, HERON, A PAREXEL International

Vad man bör känna till om upphandlingar?

Anna Lundmark Szymczak, Upphandlare Inköpsavdelningen, Karolinska Universitets Sjukhuset

 10.45- 11.30 Del IIPanelsamtal och frågor från deltagare

 11.30-12.30 Mingel och lättare lunch serveras

För mer information, vänligen kontakta charlotta.dahlborg@kiinnovations.se