• SeqCure Immunology

  SeqCure Immunology AB utvecklar SeqCureNEO, en cellulär immunterapimetod avsedd att bota avancerad cancer. Metoden bygger på att en skräddarsydd och högpotent cellprodukt tillverkas utifrån...

  Läs vidare
 • DNA strängar

  Moligo Technologies

  Moligo Technologies is making gene technologies and therapies safer, more effective and affordable by providing access to long and ultra-pure DNA polymers at industrial...

  Läs vidare