AmyloiDia

AmyloiDia är ett bioteknikföretag grundat av forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet som bygger på vår uppfinning av en metod som kan detektera med den ultimata, enmolekylära känsligheten strukturerade peptid/proteinaggregat som kallas amyloider och unikt mäta deras koncentration och storlek. Vi fokuserar på implementeringen och vidareutvecklingen av denna metod för tillämpningar inom hälso- och sjukvården, särskilt för tidig blodbaserad diagnos av amyloidsjukdomar som Alzheimers, biomedicinsk forskning och industri.

Besök sida