Samverkan med startups ska främja vårdnära innovation

Programmet Circle of Life Science ska främja behovsdriven och vårdnära innovation genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan innovativa startups och vårdorganisationer som Karolinska Universitetssjukhuset.

Programmet ska främja samarbetet i startup-ekosystemet i Stockholmsregionen och skapa nytta inom Karolinska Universitetssjukhuset och övriga regionvården med stöd av digital transformation och personcentrerad vård i hemmet. Arbetet ska linjera med vårdens strategiska intressen och incitament.

Programmet möjliggör samtidigt för ett 70-tal startups inom Stings och KI Innovations verksamheter att samverka med vården i utveckling av produkter och tjänster. Även andra företag kan komma att inkluderas.

Innovationsarenor med regulatoriskt ramverk

Under programmets första tre månader har en programförklaring utarbetats som tydliggör arbetssätt, inriktning och mål för programmet. Programförklaringen visar också hur samverkan kan ske för att ge resultat som stärker innovationsekosystemet i regionen på hälso- och sjukvårdens område.

Innovationssprintar i temporära innovationsarenor särskilt anpassade efter vårdens behov kommer att utgöra en grogrund för innovation, samtidigt som möjligheterna med lagstiftning utforskas för att hitta nya vägar framåt. Ett nyskapande format för detta har tagits fram i samarbete med den värmländska stiftelsen Compare, som sedan tidigare leder DigitalWell Arena med fokus på digital hälsoinnovation.