Verktyget som kartlägger cellernas gener

Publicerad 1 juni, 2022

CartaNAs teknik har beskrivits som ett Google maps för att hitta var en viss gen finns uttryckt i kroppen. Tekniken kan få stor betydelse för snabbare utveckling av nya läkemedel.

– Vi brukar prata om tekniken som en slags Google Maps för biologisk vävnad. Vår teknik identifierar var de enskilda generna befinner sig i vävnaden, och med hjälp av genuttrycket kan även cellerna identifieras, säger Francesca Bignami, medgrundare till CartaNA.

Läs hela intervjun är