”Ny teknik för att nå svåråtkomliga organ”

Publicerad 5 mars, 2020

“Ny teknik för att nå svåråtkomliga organ inger hopp för en rad folksjukdomar”

Staffan Holmins forskning om mikrokateterteknik i kombination med avbildningstekniker kan användas för att diagnosticera och behandla många olika sjukdomar. Ihop med samarbetspartners från både akademi och industri har en metod utvecklats där katetern inte bara kan föras till önskad blodåder nästan var som helst i kroppen, utan också att den kan sticka genom ådern och ut i vävnaden för att till exempel ta prover eller leverera läkemedel. Kateterns extremt små dimensioner gör att den kan nå fram till delar av kroppen som tidigare varit svåra att komma åt. Tekniken är patenterad genom KI Innovations AB. På sikt kan tekniken bli användbar inom många områden.