”Nya potenta småmolekyl-substanser på väg mot ny behandling av cancer”  

Publicerad 5 mars, 2020

”Nya potenta småmolekyl-substanser på väg mot ny behandling av cancer”

Professor Elias Arnér, (Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik), har utvecklat nya potenta småmolekyl-substanser som specifikt hämmar en mekanism relaterad till oxidative stress. Målet är att bli en ny terapi mot cancer. Teknologin skyddades i tre olika patentansökningar 2015 som därefter licensierades av ett biotech-bolag 2016. Den fortsatta utvecklingen mot kliniska prövningar pågår. Det tidiga affärsutvecklingen (patent, partnering och avtal) stöttades av Stiftelsen för Strategisk Forskning(SFF) och Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations).