Case

Clinically validated AI-based software that go beyond current routine pathology.

Publicerad 19 november, 2020

Mattias Rantalainen, CTO for Stratipath and research group leader at institutionen för epidemiologi och biostatistik (MEB) at KI och Johan Hartman, CMO at Stratipath...

Läs vidare

AI-baserad precisionsdiagnostik för att förbättra cancerbehandlingsbeslut och -resultat.

Publicerad 19 november, 2020

Mattias Rantalainen,  är CTO för bolaget Stratipath och forskargruppsledare på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) på KI och Johan Hartman är CMO...

Läs vidare

”Smart clothing that can detect prolonged periods of muscle inactivity”

Publicerad 20 oktober, 2020

Paul Ackermann, Orthopedic surgeon and Senior lecturer, Orthopedics, MMK  and Robin Juthberg, PhD-student and MD, Orthopedics, MMK are looking at new innovative ways to...

Läs vidare

”Smarta kläder som kan upptäcka långa perioder av muskelinaktivitet”

Publicerad 19 oktober, 2020

Paul Ackermann är ortoped och universitetslektor inom ortopedi på institutionen för molekulär medicin och kirurgi (MMK) på KI och Robin Juthberg, doktorand och läkare...

Läs vidare

” Vi vill minska exponeringen av farliga ämnen i samband med containertransporter”

Publicerad 16 oktober, 2020

Gunnar Johanson, Senior Professor och Urban Svedberg, senor forskare  (institute för miljömedicin, integrativ toxikologi, Karolinska Institutet). Syftet med projektet är att minska arbetarnas exponering...

Läs vidare

”Reduce workers´ exposure to harmful volatiles emitted from goods”

Publicerad 16 oktober, 2020

Gunnar Johanson, Senior Professor and Researcher and  Urban Svedberg, Senior Researcher  are working at the institute of Environmental Medicine,Unit of Integrative Toxicology  at Karolinska...

Läs vidare

” Det finns ouppfyllda behov av nya behandling av psykos”

Publicerad 16 oktober, 2020

Sophie Erhardt, (professor på institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet) har tillsammans med Lilly Schwieler, senior forskare på samma institution som mål...

Läs vidare

”Novel treatment of psychosis is a highly unmet clinical need”

Publicerad 16 oktober, 2020

Sophie Erhardt, professor at the Dept of Physiology & Pharmacology at KI  together with Lilly Schwieler, senior researcher, Dept of Physiology & Pharmacology want...

Läs vidare

”Vårt mål är att minska dödligheten för patienter med sepsis”

Publicerad 12 oktober, 2020

Volkan Özenci , gruppledare för projektet som har som mål att utveckla en ny anordning för att förbättra prestanda hos blodkulturer vid detektion av...

Läs vidare