Se BayerOnCampus (Del 3), i samarbete med KI Innovations och Roche

Publicerad 14 oktober, 2020Evenemang

Missade du den tredje delen av seminarieserien om precisionsmedicin- paradigmskiftet inom cancerbehandling. Inga problem. Se den här

#BayerOnCampus (Del 3), i samarbete med Bayer, Karolinska Institutet Innovations AB och Roche.

Samverkan – vägen till implementering av precisionsmedicin i svensk sjukvård?

Är det något som kan kallas för den svenska modellen inom Life Science och svensk sjukvård, så är det samverkan. Ordet omnämns exempelvis fyrtionio gånger i Life Science-strategin, vars första kapitel heter just ”Strukturer för samverkan.” Det är ingen slump. I ett land med 21 regioner med ansvar för sjukvård krävs det konsensus, struktur och en gemensam målbild för att implementera precisionsmedicin i klinisk vardag.

Vilken typ av samverkan behövs för att de aktörer som kanske var för sig har olika målbild och prioriteringar ska kunna göra gemensam sak och arbeta mot statens ambition att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården?

Patientföreträdare har ofta i olika fora talat om att vården ska ha ett personcentrerat förhållningssätt som ska utgå ifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Precisionsmedicin, en individanpassad behandling, förutsätter just det. Men en cancervård som i mångt och mycket är organiserad utifrån en uppdelning av olika typer av cancer och organ istället för att utgå ifrån varje individ och vävnadsospecifikt, vilka krav ställer det på vård, läkare och patienter? Hur kommer exempelvis patientorganisationer framöver att organisera sig för att kunna ställa krav på vården och politiken när de kommer att ha mer gemensamt med personer med olika cancerformer, men samma genförändring, än med personer med samma cancerform?

Medverkande i diskussionen:

Richard Rosenquist Brandell, ordförande i ledningsgruppen för GMS, professor i klinisk genetik, KI

Patrik Rossi, Verksamhetschef, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Olov Sandberg,
medical lead, Roche

Magnus Carlsson, ordförande i Sarkomföreningen

Moderator: Johan Bondestam, Regional Access Lead, Bayer