#BayerOnCampus (Del 2), i samarbete med Bayer, Karolinska Institutet Innovations AB och Roche

Publicerad 11 september, 2020Evenemang

Välkommen till den andra delen av seminarieserien om precisionsmedicin- paradigmskiftet inom cancerbehandling. 

Den 23 september 2020 klockan 11.30

Anmäl dig till detta digitala seminarium!

Precisionsmedicin med patient och läkare i fokus

Patientföreträdare har ofta i olika fora talat om att vården ska ha ett personcentrerat förhållningssätt som ska utgå ifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Precisionsmedicin, en individanpassad behandling, förutsätter just det. Men en cancervård som i mångt och mycket är organiserad utifrån en uppdelning av olika typer av cancer och organ istället för att utgå ifrån varje individ och vävnadsospecifikt, vilka krav ställer det på vård, läkare och patienter? Hur kommer exempelvis patientorganisationer framöver att organisera sig för att kunna ställa krav på vården och politiken när de kommer att ha mer gemensamt med personer med olika cancerformer, men samma genförändring, än med personer med samma cancerform?

Medverkande i diskussionen:
Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer

Karin Elinder, intressepolitisk sakkunnig för vård- och forskningsfrågor, Cancerfonden

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, Sveriger kommuner och regioner, SKR

Moderator: Johan Bondestam, Regional Access Lead, Bayer

(Agenda och talare kan komma att uppdateras)

Varmt välkomna att delta digitalt eller på plats genom att klicka här