#BayerOnCampus (Del 1), i samarbete med Bayer, Karolinska Institutet Innovations AB och Roche

Publicerad 11 augusti, 2020Evenemang

Välkommen till den första delen av seminarieserien om precisionsmedicin- paradigmskiftet inom cancerbehandling.

Med möjlighet att delta på detta seminarium både fysiskt och digitalt! 

*Antal platser att delta fysiskt är begränsat

En förutsättning för att individen ska kunna få en ”skräddarsydd behandling” är att läkaren har moderna redskap för diagnostik, till exempel nya metoder för analys av gen- och proteinförändringar som kan ligga bakom sjukdomen. Redskap och infrastruktur för att diagnosticera genförändringar byggs nu bland annat upp i det som heter Genomic Medicine Sweden. Inom ramen för Genomic Medicine Sweden (GMS) samarbetar stat och regioner för att bygga upp en nationell infrastruktur för implementeringen av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård. Målsättningen för GMS är att tillgängliggöra nya gensekvenseringstekniker kostnadseffektivt och likvärdigt över hela landet och etablera regionala medicinska genomikcentra vid universitetssjukhusen. Men, när GMS, statens garant för en nationell struktur saknar finansiering, är det då ens möjligt att likvärdigt över hela landet erbjuda alla patienter samma möjligheter till testning? Denna och många fler frågor om bland annat framtidsvision av diagnostiken inom precisionsmedicin hoppas vi att panelens deltagare ska kunna belysa under dagens seminarium.

 

Medverkande i diskussion:

Mats Ulfendahl, Ordförande Genomic Medicine Sweden (GMS)

Janne Lehtiö, Scientific Director, SciLife Lab, Professor i Medicinsk Proteomik

Johan Hartman, Klinisk patolog, Södersjukhuset och forkningsgruppledare, Karolinska Institutet

Anna Martling, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet

 

Moderator: Johan Bondestam, Regional Market Access Manager, Bayer

(Agenda och talare kan komma att uppdateras)

 

26 augusti kl 11.30-12.30 @Bayer Berzelius väg 35

Varmt välkomna att delta digitalt eller på plats genom att klicka här