ÅRET SOM GÅTT 2021

VD HAR ORDET

Det är med stor glädje jag tänker tillbaka på året som gått och fram emot det nya som står för dörren. Så glad över att vara del i det viktiga och spännande arbetet att skapa patientnytta och samhällsnytta ur Karolinska Institutets forskning, och för att få jobba med människor som brinner för detta och som tillsammans gör det omöjliga möjligt varje dag. Tacksam för de nytänkande innovatörerna, det kunniga och engagerade teamet på KI Innovations, våra finansiärer och samarbetspartners*. Under året har KI Innovations innovationsstödjande erbjudande förstärkts och både innovationskontoret och inkubatorn har fortsatt att leverera och utvecklas även under pandemin trots alla dess praktiska utmaningar – imponerande!

“Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted”. Vi rapporterar dock som vanligt KPIer för våra uppdrag och KI Innovations år 2021 i siffror ser fantastiskt fint ut, men de är inget emot verkligheten bakom siffrorna som ni kan läsa om här, det är vad som verkligen räknas. Vi gläder oss också åt det allt närmare samarbetet med hälso- och sjukvården och Region Stockholm genom gemensamma projekt som gett extra skjuts åt bolagen under året.

Jag känner ändå en ”sense of urgency” när det gäller hur vi faktiskt tar vara på de möjligheter vi har. Det finns stora behov av bättre förebyggande, lindrande och botande behandlingar, något inte minst pandemin tydliggjort. Karolinska Institutet, Karolinska sjukhuset och Region Stockholm skapar tillsammans en unik hub inom life science med världsledande forskning.

*(Vinnova, TVV, KI, KISP, RS, Trio, AH, ALIS, konsulter, UIC, AWL).

 

Men ändå finns för många uppfinningar som inte hittar ut ur forskningslabben, för många startups som inte hittar vägar in i vården eller stöd för att accelerera sin affärsmässiga utveckling. Och utan dem blir vi ingen ledande life science region! Det behövs ledarskap och konkreta satsningar i regionen för att ta vara på den outnyttjade potentialen och nå målet – det kommer inte av sig självt!

Stora och viktiga satsningar görs på forskning och infrastruktur; låt oss gemensamt under det nya året sätta Stockholm på kartan inom life science innovation och entreprenörskap för att attrahera den kompetens och de investeringar för att nå vår fulla potential.

Året i siffror

 

Måluppfyllelse

Vi brinner för att fler life science uppfinningar skall komma samhället till nytta. Vårt mål är att inspirera, informera och skapa förutsättningar för forskare och studenter vid KI att nyttiggöra sin forskning och därmed bidra till bättre hälso- och sjukvård. Vi gör detta genom att erbjuda tjänster som stärker nyttiggörandet av life science forskning samt facilitera och accelerera kommersialisering och annat nyttiggörande bland forskare/studenter/uppfinnare/entreprenörer. För att uppnå vårt långsiktiga mål erbjuder vi utbildning, professionella nätverk, finansiering och expertkompetens inom entreprenörskap, nyttiggörande och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom hälsa, vård och life science.

Varje år evaluerar vi vår verksamhet utifrån våra lång- och kortsiktiga mål. Utöver de långsiktiga mål som nämnts ovan identifierar vi varje år mer kortsiktiga mål baserat på de utmaningar som vi ser att våra projekt och bolag står inför i en ständigt föränderlig miljö. År 2021 satsade vi lite extra på teamutveckling och hållbarhet, två aspekter som känns relevanta för att kunna konkurrera i dagens startup-värld.

I och med omständigheterna med covid-pandemin har vi dessutom ökat fokus på digitalisering av vår verksamhet med allt fler digitala möten, digitala kurser och utbildningar samt ökad närvaro i sociala medier och på hemsidan.

Inkommande idéer 2021

Vi sorterar de idéer som kommer in till vårt START-program baserat på nedanstående kategorier. Under 2021 så fördelningen ut så här:

DRIVE Bolagen 2021

Det finns en stor spridning bland bolagen som är med i vår inkubator DRIVE. Det som de har gemensamt är att de är life science specifika och har ett tydligt mål med sin verksamhet. Vill ni läsa mer om vad bolagen gör kan ni enkelt göra det på vår hemsida under portfölj.

Hållbarhetsarbete

KI Innovations har jobbat fram riktlinjer kring hållbarhet utifrån en vilja, engagemang och ett behov, inte bara för vår egen verksamhet utan även för alla bolag och projekt som vi jobbar med. Redan 2019 påbörjade KI Innovations ett internt hållbarhetsarbete där vi med hjälp av en extern konsultbyrå identifierade de mest relevanta och kritiska områdena för vår verksamhet, med utgångspunkt i de globala målen (se bild nedan). Sedan dess har vi arbetat aktivt och förebyggande utifrån de målen, oavsett om det gällt det övergripande målet att bidra till bättre hälsa eller en mer jämställd fördelning män/kvinnor bland våra idégivare och transparens i våra beslutsprocesser och val av samarbeten etc.

Under 2021 tog vi ett konkret steg för att hjälpa våra bolag i sitt eget hållbarhetsarbete. Samtliga bolag i DRIVE har under året erbjudits en obligatorisk hållbarhetsutbildning via extern expertis. Detta för att öka kunskapen generellt om de globala målen och deras relevans för bolagen specifikt. Vi har även inkorporerat Sustainability Readiness Level samt Impact Readiness Level som två av våra åtta fokusområden i stödet till forskare och studenter.  Vi hoppas att vi fortsätter attrahera innovatörer med ett starkt engagemang för samhällsnyttan och vi ser fram emot att konkretisera arbetet än mer under 2022.

 

Utvärdering av vårt arbete

KI Innovations har sedan starten 1996 utvärderat över 1 800 forskningsbaserade idéer.
Årligen stöttar vi över 20 bolag genom vår inkubator-verksamhet DRIVE, och över 60 forskningsbaserade idéer kommer in till vårt START program För oss är det viktigt att vi alltid erbjuder ett stöd som är relevant för våra kunder. Varje år gör vi därför enkäter för att fånga upp vad som ger mest effekt och var vi kan bli bättre. Här är några citat från forskare och studenter som fått stöd från oss.

Nya kollegor 2021

Michael Akhras

Varmt välkommen Michael till teamet. Michael är disputerad inom biokemi och genetik från KTH och Stanford University. Han har erfarenhet från affärsutveckling med en internationell och nationell bakgrund inom gränssnittet akademi, vård och industri.

På KI Innovations kommer Michael att agera som businesscoach med fokus på inkubatorn, samt att vidareutveckla programmet tillsammans med kollegorna på KI Innovations.

Anna Bruce
Varmt välkommen Anna till teamet! Anna har studerat vid Karolinska Institutet och har en kandidatexamen i biomedicin och en magisterexamen i bioentreprenörskap, där hon studerade utvecklingen av Sthlm Lifeklustret och ekonomiska behov för life science-sektorn i Sverige.

Anna har tidigare arbetat som konsult inom regleringsfrågor och kvalitetssäkring inom läkemedelsindustrin.

Kurser och seminarier under 2021

Build skills to Impact

Alla studenter, forskare och innovatörer som vill veta mer om vägen från forskning till nyttiggörande har möjlighet att träffa våra coacher digitalt och ta del av seminarieserien här. 

Mentor4Research

Är du nyfiken på kommersialisering eller vill lära dig mer om vilka möjligheter det finns för  forskningen att nå ut på marknaden och gynna patienterna? Om så är fallet kan Mentor4Research-program vara för dig! Hör av dig till patrik.blomquist@kiinnovations.se om du vill veta mer.

 

Create Impact

Från forskning till samhälle – hur man skapar effekt av din forskningsbaserade kunskap!

Att skapa positiva effekter för människor och samhället i stort är en given drivkraft för forskare och innovatörer inom hälsa. Men trots goda avsikter är det inte alltid att dina aktiviteter leder till önskade effekter för dina användare.

Välkommen att kontakta anna.forsberg@kiinnovations för mer information.

Inspiration from Innovation

KI Innovations har kontiuerligt föreläsningar i temat innovation och entreprenörskap. Vi välkomnar alla intressenter att lyssna in till inspirerande talare som berättar om sin entreprenöriella resa, aktuella ämnen inom life science eller hur man pitchar en idé. Seminarierna hålls normalt i våra lokaler i Innomedicum, Nanna Svartz 6a, men på grund av rådande omständigheter finner ni oss digitalt på vår youtube sida.

 

Get Started

Get started är en kurs som riktar sig till projekt från vårt START program och har ett fokus på marknad och kund. Deltagarna får tillfälle att under kursen jobba praktiskt med sina projekt. Vill du veta mer om kursen eller skicka en preliminär intresseanmälan är du alltid välkommen att kontakta

 peter.lowenhielm@kiinnovations.se

Catalyzer

Vill du påskynda din affärsutvecklingsprocess och därmed förbättra tillväxten för din startup? Catalyzer är ett program för nya entreprenörer och team inom vår inkubator DRIVE, som vill utveckla och utmana sig personligen men även sitt team. 

För frågor kontakta mats.ferm@kiinnovations.se, business coach, DRIVE inkubatorn

KI Innovations Styrelse