Affärsidé, affärsmodell och affärsplan

Vad är skillnaden mellan affärsidé, affärsmodell och affärsplan?

När du börjar med ditt eget företag så finns det olika termer som du på ett eller annat sätt kommer att stöta på: affärsidé, affärsmodell och affärsplan. Vi reder ut dessa begrepp här:

 

Affärsidén är vad ditt företag erbjuder och till vem. Det kan vara en tjänst eller en produkt. För att en idé ska bli en affärsidé behöver du tänka på hur du ska ta betalt för det du erbjuder. I bästa fall är din affärsidé unik och löser ett omfattande globalt problem. Oftast utgår man utifrån ett existerande behov på marknaden och fyller behovet genom att komma på en bättre lösning som ersätter befintliga lösningar, eller är den första på marknaden.

Tips: En affärsidé ska vara så tydlig som möjligt. Någon som inte känner till ditt företag ska kunna förstå vad du löser för problem och hur.

 

Affärsmodellen är hur erbjudandet ser ut för dina kunder och vad du ger för värde. Hur ska du producera eller skapa din lösning? Hur ska du sälja den och hur ska du nå dina kunder? Det räcker inte med att du bara tänker igenom dessa frågor i huvudet. Du ska få ner dina tankar på papper och först då kan du kalla den för en ”affärsmodell”. När du har det nedskrivet kan du också arbeta mer med den för att den ska bli ännu bättre.

 

Affärsplanen är en detaljerad och välskriven text som beskriver hela din affär, det vill säga din affärsidé, affärsmodell, konkurrenter samt marknads- och försäljningsplan. Den består oftast av ett tiotals sidor och innehåller tabeller och siffror för att visa på lönsamhet.

 

Varför är det viktigt?

Affärsidén är grundläggande för att kunna starta ett företag. Om du inte har någon affärsmässig idé har du inget att sälja, och kan därför inte starta ett företag. Ett företag kräver en verksamhet som har försäljning och intäkter – och det börjar med affärsiden. Oftast har du redan affärsidén klar för dig när du kontaktar oss på KI Innovations. Utifrån denna hjälper vi dig vidare till nästa steg.

 

Affärsmodellen är också viktig för att bygga upp ett företag. Om du inte har kunder som är villiga att betala för din lösning så har du inte någon affär.

 

Affärsplanen är ett viktigt dokument för att andra ska förstå vad ditt företag och verksamhet går ut på. Det är också oftast ett verktyg för att sätta upp mål och en plan för att nå dessa.

 

Har du en idé som du vill utveckla och få feedback på? Sök till oss på START!