BIOTECH
SOCIAL INNOVATION
PHARMA
DIGITAL HEALTH
MEDTECH
DIAGNOSTICS
DIGITAL HEALTH2021-02-04T13:38:53+01:00

Berättelser om digital hälsa

Lexplore

24 november, 2020|

Ett läsande barns ögonrörelser kan visa en ökad risk för dyslexi eller lässvårigheter. Upptäckten ledde till företaget Lexplore som i dag har verksamhet i Sverige, England och USA. Nu utvecklar forskarna bakom framgången tekniken vidare för en tidigare upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Encare

24 november, 2020|

När guidelines för kirurgi från ERAS Society införs ger det både kortare vårdtider och ett bättre resultat. Metoderna som sprids via företaget EnCare har förbättrat vården i cirka 23 länder. En av initiativtagarna var en ung kritisk kirurg på KI.

RaySearch Laboratories

24 november, 2020|

Drygt fem miljoner cancerpatienter har fått en optimerad strålbehandling med hjälp av RaySearch Laboratories. I dag är företaget globalt och står bakom ett system som kan optimera hela cancerkliniker. Allt började med Johan Löfs examensarbete på KI.

Till toppen