Vårt erbjudande

Vi på KI Innovations har lång erfarenhet av att skapa affärer ur forskning inom life science. Vi har kunskapen, kontakterna och nätverket, både inom forskningsvärlden och i industrin. 

Genom kvalificerad affärsutveckling med supportfunktioner i olika steg kan vi hjälpa till hela vägen till bolagsbildning. Men först måste vi utvärdera potentialen i ditt projekt. Intresserad av att starta resan mot ett entreprenörskap?

KI Innovations erbjudande kan delas in i tre olika delar som samtidigt utgör steg i utvecklingen av ett projekt.

Vi använder benämningarna Inreach, Start och Drive.

Våra affärscoacher ger råd om vägen framåt för ett projekt inom en rad områden. Det gäller till exempel marknadspotential, immateriella rättigheter, regulatoriska och juridiska aspekter.