Nära samarbete med industrin

I syfte att accelerera utvecklingen av biomedicinska innovationer sprungna ur akademisk forskning  och stimulera tillväxten av nybildade life science-bolag ingick Karolinska Institutet 2015 ett samarbete med Johnson & Johnson Innovation. Som en del i detta samarbete har Johnson & Johnson Innovation etablerat en life science hub på Karolinska Institutet, belägen i samma lokaler som KI Innovations. Lovande projekt som faller inom Johnson & Johnson Innovation’s intresseområde kan erhålla stöttning i att utveckla tjänster och produkter med målet att dessa ska komma patienter och användare till nytta.

markfarmerysmallFör mer information, kontakta Mark Farmery:
mark.farmery@kiinnovations.se