INREACH

Att se sin idé som ett affärsprojekt

På Karolinska Institutet bedrivs världsledande forskning som ständigt bidrar till att flytta fram gränserna för vad vi förstår om människokroppen och dess sjukdomar. Att forskningen resulterar i vetenskapliga artiklar är en självklarhet, men det är inte alls givet att forskarna också tar nästa steg och omvandlar sina rön till produkter och tjänster som kan komma samhället till nytta.

KI Innovations bedriver en uppsökande verksamhet för att sprida information om vilka möjligheter till hjälp och stöd som finns i processen med att kommersialisera en akademisk upptäckt och för att identifiera projekt med kommersiell potential.

Många forskare vittnar om att deras kommersialiseringsprojekt, oavsett om de lyckas eller inte, ger nya värdefulla perspektiv på forskningen och kanske till och med gör dem till bättre forskare.

Det är också vanligt att forskare som varit igenom processen med ett projekt kommer tillbaka med ytterligare en idé, eller rekommenderar oss till sina kollegor. Det är förstås det bästa kvittot på att de möjligheter som bjuds vid KI Innovations tillför värde och skapar förutsättningar för att forskarnas resultat ska nå ut till patienter och på så sätt göra en verklig skillnad.

patrikblomquistVill du veta mer, kontakta Patrik Blomquist, ansvarig för INREACH-programmet,
patrik.blomquist@kiinnovations.se