DRIVE

DRIVE är KI Innovations företagsinkubator som syftar till att hjälpa företag att nå en långsiktigt hållbar livskraft och förutsättningarna för tillväxt.

DRIVE är ett dedikerat life science inkubatorprogram hos KI Innovations AB som stöder framgångsrik kommersiell utveckling av affärer inom life science.

Vi välkomnar sökandena från START-programmet hos KI Innovations samt andra nystartade företag inom life science med en kommersiellt verifierad affärsmöjlighet.

Medlemskapet i DRIVE löper i högst tre år med årliga utvärderingar för att kvalificera sig för fortsatt medlemskap.

DRIVE innefattar en rad olika resurser och aktiviteter i den ordning och utsträckning som är bäst lämpad för varje start-up.

 

DRIVE erbjudandet i praktiken

DRIVE nätverket

 • Global Pharma nätverket
 • Investerarnätverk
 • Strategiska partners (e.g. J&J)
 • Preferred partners
 • Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME)
 • Expertnätverk, bestående av 150 experter inom olika relevanta områden

Entreprenörsutvecklingsprogram

 • Businessify-course
 • Business Lab i samarbete med Uppsala Innovation Center (UIC)
 • Pitchträning
 • Value Creation Forum (VCF)
 • One-on-one Coaching för att ta fram strategier för business development (4-8 timmar /månad eller efter behov)

DRIVE-community

 • Pharma dag
 • Investerar dag
 • Expert Network Dag
 • Synlighet på olika event så som NLS-day and BIO Europe
 • Aktiviteter inom DRIVE-Community

Intresserad av DRIVE?  Det är kanske dags att prata.

Kontakta oss