DRIVE – ökat fokus på affärsutveckling

Vi ger fokus och tid till de som har valt att arbeta med oss

Forskare med projekt som har genomgått START-programmet kan söka till KI Innovations inkubatorverksamhet, DRIVE.

Inom ramen för DRIVE fortsätter vi med verifierande aktiviteter, men med ett ökat fokus på affärsutveckling.

Till varje projekt i DRIVE-programmet kopplas en erfaren affärsutvecklare. Utöver att hjälpa forskaren att förfina affärsmodellen knyter affärsutvecklaren också kontakter med relevanta samarbetspartners, potentiella köpare och investerare. Forskaren får även delta i så kallade värdeskapande forum där han eller hon får träning i konsten att presentera sitt projekt på ett attraktivt och målgruppsanpassat sätt.

I det här skedet upplever många forskare att det kan vara värdefullt att skilja på forskning och kommersialisering. För att möjliggöra detta erbjuder KI Innovations forskare inom DRIVE kostnadsfri tillgång till arbetsplatser. Genom vårt samarbete med KI Science Park finns även möjlighet att nyttja mötesrum och att delta i seminarier och mentorsprogram.

Inom DRIVE+ går KI Innovations in med egna medel och gör mindre investeringar i projekt eller bolag. DRIVE+ är öppet för bolag inom DRIVE och investeringen kopplas till en aktivitetsplan som utarbetas i samarbete mellan forskare och affärscoacher.

Vill du veta mer om inkubatorverksamheten vid KI Innovations, kontakta Christian Krog-Jensen, ansvarig för DRIVE-programmet,
christian.krog-jensen@kiinnovations.se