För investerare

KI Innovations arbetar med ett stort antal forskare med projekt inom framför allt läkemedel, diagnostik, medicinteknik, laboratorieteknik och e-hälsa. Vi har förutsättningar att ta projekten en god bit på väg genom att i samarbete med utvalda experter tydliggöra konkurrensfördelar, marknadspotential och möjliga affärsmodeller. I de allra flesta fall krävs dock ytterligare tillskott i form av både kompetens och kapital för att produkterna ska kunna nå marknaden eller leda till en affär med ett annat bolag.

På KI Innovations är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med entreprenörer, företag och investerare som är intresserade av att stötta våra bolag och projekt. Det kan röra sig om att investera tid eller pengar, att köpa patenträttigheter eller att köpa en licens till rättigheterna att använda en patenterad uppfinning.

KI Innovations presenterar på regelbunden basis relevanta projekt för presumtiva partners. Genom god kännedom om vad projekten har att erbjuda samt vad investerare söker så har vi unika förutsättningar att skapa skräddarsydda möten till nytta för både forskare och investerare. Initialt presenteras icke-konfidentiella projektsammanfattningar varefter mer djupgående diskussioner tar vid med de projekt som är av intresse för respektive partner.

Är du intresserad av att ta del av KI Innovations projektportfölj?
Vänligen kontakta: