Nära samarbete med industrin

I syfte att accelerera utvecklingen av biomedicinska innovationer sprungna ur akademisk forskning  och stimulera tillväxten av nybildade life science-bolag ingick Karolinska Institutet 2015 ett samarbete med Johnson & Johnson Innovation. Som en del i detta samarbete har Johnson & Johnson Innovation etablerat en life science hub på Karolinska Institutet. Lovande projekt som faller inom Johnson & Johnson Innovation’s intresseområde kan erhålla stöttning i att utveckla tjänster och produkter med målet att dessa ska komma patienter och användare till nytta.

För mer information, kontakta Johan Raud:
johan.raud@kiinnovations.se