Det skall vara lätt att göra rätt!

KI Innovations Aktuellt

Nu är det ännu lättare att ta din forskning ett steg längre.
Från och med årsskiftet gäller nya riktlinjer om immateriella tillgångar och näringslivssamverkan på KI. Det nya regelverket ska underlätta för forskare och anställda att göra rätt vid nyttiggörande av forskning och vi på KI Innovations finns här för att hjälpa, stötta och vägleda dig.

Här kan du läsa mer om de nya riktlinjerna eller om du vill veta mer kan du alltid kontakta oss på KI Innovations.