Årets deltagare i Mentor4Research

KI Innovations Aktuellt

Nu är det klart vilka forskare som kommer att delta som adepter i 2015 års upplaga av IVA’s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) mentorprogram Mentor4Research. Tio av de totalt 70 deltagarna kommer från KI. Adepterna har tilldelats en mentor som kommer att hjälpa dem att öka sin kunskap om kommersialisering av forskningsresultat. I slutet av mentorprogrammet belönas den adept som har gjort den …

Cubitus Baby nominerat till svenskt designpris

KI Innovations Aktuellt

Produkten Cubitus Baby har nominerats till Svensk Forms Designpris i kategorin industridesign. Cubitus Baby är framtagen av professor Ingela Rådestad, verksam vid Sophiahemmet högskola samt Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och utgörs av en babylift med en inbyggd kylfunktion. Hjälpmedlet ger föräldrar vars barn dör före eller en kort tid efter födelsen möjlighet att ha barnet hos sig dygnet runt …

KI Innovations etablerar samarbete med StratCan

KI Innovations Aktuellt

I december i fjol undertecknade KI Innovations och StratCan (Strategiska forskningsprogrammet inom cancer vid Karolinska Institutet) ett samarbetsavtal och i och med detta samarbetar KI Innovations med tre av Karolinska Institutets sex strategiska forskningsområden. Sedan tidigare finns avtal med SRP Diabetes (Strategiska forskningsprogrammet inom diabetes) och StratNeuro (Strategiska forskningsprogrammet inom neurovetenskap). StratCan’s målsättning är att stärka cancerforskningen vid Karolinska Institutet …