Stockholms läns landsting utlyser medel för 2017

KI Innovations Aktuellt

Innovationsfonden inrättades 2014 och uppgår till 10 miljoner kronor per år. Syftet med innovationsfonden är att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa produkter, tjänster, metoder och idéer. Fonden ska bidra till utvecklings- och förnyelsearbete och stärkt innovationsförmåga i hela verksamheten genom att underlätta finansieringen av mindre innovationsprojekt. Patientnyttan är vägledande för landstingets medfinansiering i …

SWElife-verktyg på nätet

KI Innovations Aktuellt

Inom det Vinnova-finansierade projektet SWElife har två verktyg tagits fram för att hjälpa forskare och bolag att utveckla produkter och tjänster inom life science. Affärsjuridiska stöddokument har tagits fram för att underlätta interaktionen mellan forskare och bolag. Dokumenten är gratis att ladda ner och finns på SWElifes hemsida. Dessutom har man lanserat en kompetensdatabas som syftar till att underlätta för …

Ansök om Stockholms innovationsstipendium

KI Innovations Aktuellt

Står du i startgroparna för att förverkliga din idé? Stockholms stad ger varje år ett antal stockholmare möjlighet att realisera sina idéer.  I år delas 630 000 kronor ut genom Stockholms Innovationsstipendium. Alla som bor, studerar eller arbetar i Stockholm län har möjlighet att söka stipendium. Syftet är att stimulera och uppmuntra i första hand personer som arbetar utan stöd …

Klas Wiman är både forskare och entreprenör

KI Innovations Aktuellt

          Håll isär rollerna som akademisk forskare och bolagsägare, tipsar Klas Wiman. För tretton år sedan startade han ett företag baserat på en substans som får cancerceller att begå självmord. Nu har projektet nått klinisk fas II och företaget fick nyligen in 437 miljoner kronor. Proteinet p53 skyddar oss normalt mot cancer genom att se till …

Life tech forum 2016 och Big Booster 2nd edition

KI Innovations Aktuellt

Nu erbjuds två attraktiva möjligheter för nystartade bolag som vill skapa nya kontakter och vidareutveckla sin verksamhet. Life Tech Forum 2016 är en tredagars-konferens som syftar till att hjälpa svenska life science-företag att komma in på den amerikanska marknaden. Konferensen äger rum 11-13 oktober 2016 och anordnas av The Swedish American Chamber of Commerce New England (SCAA-NE). Klicka på länken …

Medituner högt rankade i EIT Health-utlysning

KI Innovations Aktuellt

Bolaget Medituner har beviljats 50 000 Euro inom EIT Health-utlysningen Commercialisation Funding. Pengarna ska användas till affärsutvecklande aktiviteter inom projektet Asthmatuner. EIT Health är ett EU-finansierat program med det övergripande målet att främja ett hälsosamt leverne, stimulera ett aktivt åldrande samt bättre sjuk/hälsovård för äldre. Programmet löper över sju år och innefattar insatser inom utbildning, innovation och tidig affärsutveckling. – …

Ansök om tidiga verifieringsmedel

Admin Aktuellt

Innovationskontoret vid KI öppnar nu en utlysning avsedd för tidig kommersiell verifiering av forskningsprojekt från Karolinska Institutet. Syftet med programmet är att undersöka potentialen i att utveckla forskningsresultat till en innovation i form av en produkt, process eller tjänst. Verifieringsprogrammet tillhandahåller finansiering av aktiviteter såsom proof of concept studier, teknisk verifiering och patenterbarhetsundersökningar. Du kan även använda medlen (max 300 …

Möt oss på KI Science Park Day

Admin Aktuellt

Den nionde maj är det återigen dags för KI Science Park Day. Är du en forskare med en idé, en investerare eller ett företag som letar projekt eller vill du hjälpa oss att utveckla innovativa idéer från KI? Välkommen till vår monter så berättar vi mer! Mer information och registrering här.

Microsoft hyllar samarbetet med Optolexia

KI Innovations Aktuellt

Optolexia samarbetar sedan 2015 med Microsoft i syfte att snabbt kunna bearbeta och analysera data insamlade för dyslexiscreening. I en artikel skriven av Stefan Wijnen, Industry Solution Manager Cloud Platform på Microsoft hyllas nu samarbetet. –  Optolexias lösning är ett lysande exempel på hur ett molnbaserat beslutsstödssystem kan göra innovativa lösningar snabba, tillgängliga och till nytta för samhället, säger Stefan Wijnen, Industry Solution Manager …