KI Innovations-bolag ställer ut på Vitalis

KI Innovations Aktuellt

Medify AB ställer ut på Vitalis, Nordens största mässa för e-hälsa som arrangeras i Göteborg 25-27 april. Bolaget startades med målsättningen att lösa den stora fortbildningsutmaning som svensk och internationell sjukvård står inför. Resurserna som avsätts för utbildning är mycket begränsade och det är svårt att hitta tid för fortbildning. En viktig komponent att lösa denna utmaning är samverkan med …

SMS-Livräddaren finalist i Medtech4Health Innovation Award

KI Innovations Aktuellt

SMS Livräddaren är en av fem finalister i Medtech4Health Innovation Award. Appen SMS livräddare har utvecklats av ett team från Hjärtstoppcentrum på Södersjukhuset och har potentialen att rädda liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av …

Optolexia gör storsatsning på den amerikanska marknaden

KI Innovations Aktuellt

Sedan projektstarten 2013 har Optolexia rönt stora framgångar i sitt arbete med att utveckla ett verktyg för att upptäcka dyslexi hos skolelever. Nu gör bolaget en rekordsatsning och tar in 50 miljoner kronor för att ta steget över Atlanten till den amerikanska marknaden. Optolexia är ett av de bolag som vuxit fram med stöd av Karolinska Institutet Innovations AB. Arbetet …

Stöd för valorisering av projekt inom life science och hälsa!

KI Innovations Aktuellt

Har du nyligen avslutat ett projekt inom hälsa finansierat av Europeiska kommissionen och undrar hur du ska ta projektet vidare? Då kan du få hjälp i från det nystartade UTILE-projektet. KI Innovations deltar sedan den 1 januari 2017 i projektet UTILE som är finansierat av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet European H2020 Research and Innovation Program. Syftet med UTILE …

Universitetets ledning besökte KI Innovations

KI Innovations Aktuellt

Måndag 13 februari besökte Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright tillsammans med Universitetsdirektör Per Bengtsson KI Innovations AB.  Besökarna fick möjlighet att ta del av den viktiga verksamhet som KI Innovations bedriver. Universitetsledningens besök på KI Innovations föranleddes av ett intresse från KIs ledning att lära sig mer om verksamheten vid KI Innovations och hur bolaget arbetar för att ge …

Forskarteam från KI i täten för potentiell ny behandling av Huntington’s sjukdom

KI Innovations Aktuellt

Ett forskarteam vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny strategi för behandling av Huntington’s sjukdom baserat på oligonukleotider riktade mot de repetitiva nukleotidsekvenser (HTT)1 som är den bakomliggande orsaken till Huntington’s sjukdom på molekylär nivå. I tidiga försök har forskarteamet uppnått signifikant, och potentiellt långtidsverkande, nedreglering av HTT på både mRNA – och proteinnivå. I samarbete med Karolinska Institutet Innovations …

Ansök nu till Startup Slam på Bio-Europe!

KI Innovations Aktuellt

Startup Slam is a pitching competition offering innovative entrepreneurs a chance to pitch their company at BIO-Europe Spring. Selected companies will have the opportunity to attend one of the leading partnering events in the global biotechnology industry. Why Pitch at BIO-Europe’s Startup Slam? Receive pitch training from a speaking coach Increase your company’s visibility by pitching to industry executives and …

KI Innovations tilldelas finansiering från VINNOVA

KI Innovations Aktuellt

Vinnova har beslutat att tilldela Karolinska Institutet Innovations AB och SmiLe Incubator i Lund finansiering på 2 miljoner SEK för förlängning av projektet ”Pilot study on life science incubation”. Det första projektets syfte var att stärka processer, affärs-och operationella modeller för KI Innovations och SmiLe Incubator samt identifiera och föreslå lämpliga indikatorer för att bäst mäta framgång i inkubatorer som …

Kick-off för nya företagssamarbeten med fokus på innovativ forskning

KI Innovations Aktuellt

Genom KI:s strategiska allians med Johnson & Johnson Innovation har fyra nya forskningssamarbeten skapats, som ska ta itu med viktiga områden med medicinska behov. I maj 2015 ingick KI en strategisk allians med Johnson & Johnson Innovation med syfte att stärka KI:s innovationskraft och omsätta den i produkt- och företagsutveckling till nytta för hälso- och sjukvård. Johnson & Johnson Innovation …

Kurser i entreprenörskap vid Karolinska Institutet

KI Innovations Aktuellt

Det finns fortfarande platser kvar på vårens forskarutbildningskurser i entreprenörskap vid Karolinska Institutet. Kurserna på 1,5 poäng kan sökas var för sig men ger allra bäst kunskap ihop. Kurserna riktar sig till dig som är doktorand eller postdoc. De fokuserar på utveckling av möjligheter inom den egna forskningen och innehåller mycket praktiskt arbete. Läs mer i kurskatalogen via dessa länkar: …