KI Innovations tilldelas finansiering från VINNOVA

KI Innovations Aktuellt

Vinnova har beslutat att tilldela Karolinska Institutet Innovations AB och SmiLe Incubator i Lund finansiering på 2 miljoner SEK för förlängning av projektet ”Pilot study on life science incubation”. Det första projektets syfte var att stärka processer, affärs-och operationella modeller för KI Innovations och SmiLe Incubator samt identifiera och föreslå lämpliga indikatorer för att bäst mäta framgång i inkubatorer som …

Kick-off för nya företagssamarbeten med fokus på innovativ forskning

KI Innovations Aktuellt

Genom KI:s strategiska allians med Johnson & Johnson Innovation har fyra nya forskningssamarbeten skapats, som ska ta itu med viktiga områden med medicinska behov. I maj 2015 ingick KI en strategisk allians med Johnson & Johnson Innovation med syfte att stärka KI:s innovationskraft och omsätta den i produkt- och företagsutveckling till nytta för hälso- och sjukvård. Johnson & Johnson Innovation …

Kurser i entreprenörskap vid Karolinska Institutet

KI Innovations Aktuellt

Det finns fortfarande platser kvar på vårens forskarutbildningskurser i entreprenörskap vid Karolinska Institutet. Kurserna på 1,5 poäng kan sökas var för sig men ger allra bäst kunskap ihop. Kurserna riktar sig till dig som är doktorand eller postdoc. De fokuserar på utveckling av möjligheter inom den egna forskningen och innehåller mycket praktiskt arbete. Läs mer i kurskatalogen via dessa länkar: …

Ny utlysning från EIT Health – informationsträff 16 januari

KI Innovations Aktuellt

Andy Browning, Europaansvarig för innovationsprojekt inom EIT Health, kommer till Karolinska Institutet för att informera om EIT Healths tredje utlysning av medel för utveckling av nya, innovativa produkter och tjänster inom området ”Healthy Living and Active Ageing”. För information om evenemanget, kontakta inger.lundqvist@ki.se. Utlysningen är öppen 19 december 2016 till 12 april 2017. Dag och tid: måndag 16 januari kl. …

Karolinska Institutets innovationssystem på turné

KI Innovations Aktuellt

Just nu är representanter för Karolinska Institutets innovationssystem, Innovation Support 4U, på turné hos Karolinska Institutets institutioner. Syftet är att berätta om vilken hjälp som finns att få för forskare och anställda genom stödsystemet. KI:s Innovationskontor, Enheten för Bioentreprenörskap och KI Innovations AB ingår numera gemensamt i Innovation Support 4U, ett virtuellt system för att nyttiggöra fler idéer från forskning. …

Optolexia vinnare i EdTech Startup Award 2016

KI Innovations Aktuellt

Företaget Optolexia, som är en del av KI Innovations inkubatorprogram, fick ännu ett stort erkännande då de tog emot priset EdTech Startup Award 2016 för arbetet med att screena skolor och kommuner i jakten på, och kartläggningen av, oupptäckt dyslexi. Motiveringen löd: ”Optolexia – för att lyfta fram och lösa ett betydande samhällsproblem med spjutspetsteknik och en forskningsbaserad lösning som …

Are you the next Startup Slam champ?

KI Innovations Aktuellt

Applications are now open for this fall’s Startup Slam as a part of the Official programme at Bio-Europe, Cologne! Startup Slam is a pitching competition offering emerging entrepreneurs a chance to pitch their company at BIO-Europe, the largest partnering conference in Europe serving the global biotechnology industry. Selected companies will receive a special rate on BIO-Europe registration and have the …

Stockholms läns landsting utlyser medel för 2017

KI Innovations Aktuellt

Innovationsfonden inrättades 2014 och uppgår till 10 miljoner kronor per år. Syftet med innovationsfonden är att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa produkter, tjänster, metoder och idéer. Fonden ska bidra till utvecklings- och förnyelsearbete och stärkt innovationsförmåga i hela verksamheten genom att underlätta finansieringen av mindre innovationsprojekt. Patientnyttan är vägledande för landstingets medfinansiering i …

SWElife-verktyg på nätet

KI Innovations Aktuellt

Inom det Vinnova-finansierade projektet SWElife har två verktyg tagits fram för att hjälpa forskare och bolag att utveckla produkter och tjänster inom life science. Affärsjuridiska stöddokument har tagits fram för att underlätta interaktionen mellan forskare och bolag. Dokumenten är gratis att ladda ner och finns på SWElifes hemsida. Dessutom har man lanserat en kompetensdatabas som syftar till att underlätta för …

Ansök om Stockholms innovationsstipendium

KI Innovations Aktuellt

Står du i startgroparna för att förverkliga din idé? Stockholms stad ger varje år ett antal stockholmare möjlighet att realisera sina idéer.  I år delas 630 000 kronor ut genom Stockholms Innovationsstipendium. Alla som bor, studerar eller arbetar i Stockholm län har möjlighet att söka stipendium. Syftet är att stimulera och uppmuntra i första hand personer som arbetar utan stöd …