Stöd för valorisering av projekt inom life science och hälsa!

KI Innovations Aktuellt

Har du nyligen avslutat ett projekt inom hälsa finansierat av Europeiska kommissionen och undrar hur du ska ta projektet vidare? Då kan du få hjälp i från det nystartade UTILE-projektet. KI Innovations deltar sedan den 1 januari 2017 i projektet UTILE som är finansierat av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet European H2020 Research and Innovation Program. Syftet med UTILE …

Universitetets ledning besökte KI Innovations

KI Innovations Aktuellt

Måndag 13 februari besökte Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright tillsammans med Universitetsdirektör Per Bengtsson KI Innovations AB.  Besökarna fick möjlighet att ta del av den viktiga verksamhet som KI Innovations bedriver. Universitetsledningens besök på KI Innovations föranleddes av ett intresse från KIs ledning att lära sig mer om verksamheten vid KI Innovations och hur bolaget arbetar för att ge …

Forskarteam från KI i täten för potentiell ny behandling av Huntington’s sjukdom

KI Innovations Aktuellt

Ett forskarteam vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny strategi för behandling av Huntington’s sjukdom baserat på oligonukleotider riktade mot de repetitiva nukleotidsekvenser (HTT)1 som är den bakomliggande orsaken till Huntington’s sjukdom på molekylär nivå. I tidiga försök har forskarteamet uppnått signifikant, och potentiellt långtidsverkande, nedreglering av HTT på både mRNA – och proteinnivå. I samarbete med Karolinska Institutet Innovations …

Ansök nu till Startup Slam på Bio-Europe!

KI Innovations Aktuellt

Startup Slam is a pitching competition offering innovative entrepreneurs a chance to pitch their company at BIO-Europe Spring. Selected companies will have the opportunity to attend one of the leading partnering events in the global biotechnology industry. Why Pitch at BIO-Europe’s Startup Slam? Receive pitch training from a speaking coach Increase your company’s visibility by pitching to industry executives and …

KI Innovations tilldelas finansiering från VINNOVA

KI Innovations Aktuellt

Vinnova har beslutat att tilldela Karolinska Institutet Innovations AB och SmiLe Incubator i Lund finansiering på 2 miljoner SEK för förlängning av projektet ”Pilot study on life science incubation”. Det första projektets syfte var att stärka processer, affärs-och operationella modeller för KI Innovations och SmiLe Incubator samt identifiera och föreslå lämpliga indikatorer för att bäst mäta framgång i inkubatorer som …

Kick-off för nya företagssamarbeten med fokus på innovativ forskning

KI Innovations Aktuellt

Genom KI:s strategiska allians med Johnson & Johnson Innovation har fyra nya forskningssamarbeten skapats, som ska ta itu med viktiga områden med medicinska behov. I maj 2015 ingick KI en strategisk allians med Johnson & Johnson Innovation med syfte att stärka KI:s innovationskraft och omsätta den i produkt- och företagsutveckling till nytta för hälso- och sjukvård. Johnson & Johnson Innovation …

Kurser i entreprenörskap vid Karolinska Institutet

KI Innovations Aktuellt

Det finns fortfarande platser kvar på vårens forskarutbildningskurser i entreprenörskap vid Karolinska Institutet. Kurserna på 1,5 poäng kan sökas var för sig men ger allra bäst kunskap ihop. Kurserna riktar sig till dig som är doktorand eller postdoc. De fokuserar på utveckling av möjligheter inom den egna forskningen och innehåller mycket praktiskt arbete. Läs mer i kurskatalogen via dessa länkar: …

Ny utlysning från EIT Health – informationsträff 16 januari

KI Innovations Aktuellt

Andy Browning, Europaansvarig för innovationsprojekt inom EIT Health, kommer till Karolinska Institutet för att informera om EIT Healths tredje utlysning av medel för utveckling av nya, innovativa produkter och tjänster inom området ”Healthy Living and Active Ageing”. För information om evenemanget, kontakta inger.lundqvist@ki.se. Utlysningen är öppen 19 december 2016 till 12 april 2017. Dag och tid: måndag 16 januari kl. …

Karolinska Institutets innovationssystem på turné

KI Innovations Aktuellt

Just nu är representanter för Karolinska Institutets innovationssystem, Innovation Support 4U, på turné hos Karolinska Institutets institutioner. Syftet är att berätta om vilken hjälp som finns att få för forskare och anställda genom stödsystemet. KI:s Innovationskontor, Enheten för Bioentreprenörskap och KI Innovations AB ingår numera gemensamt i Innovation Support 4U, ett virtuellt system för att nyttiggöra fler idéer från forskning. …

Optolexia vinnare i EdTech Startup Award 2016

KI Innovations Aktuellt

Företaget Optolexia, som är en del av KI Innovations inkubatorprogram, fick ännu ett stort erkännande då de tog emot priset EdTech Startup Award 2016 för arbetet med att screena skolor och kommuner i jakten på, och kartläggningen av, oupptäckt dyslexi. Motiveringen löd: ”Optolexia – för att lyfta fram och lösa ett betydande samhällsproblem med spjutspetsteknik och en forskningsbaserad lösning som …