Nu förstärker vi vårt team

KI Innovations Aktuellt

Vi är väldigt glada över att får presentera våra nya inspirerande talanger, Charlotta Dahlborg och Johan Raud.

Charlotta Dahlborg började på KI Innovations i september. Dessförinnan kommer hon närmast från Enheten för Bioentreprenörskap (UBE) på Karolinska Institutet där hon har forskat på innovationsprocesser och entreprenörskap i gränslandet universitet-näringsliv. Genom en stor patentkartläggningsstudie vid Karolinska Institutet (Karolinska Institutet Intellectual Property database) framkom ny kunskap om både omfattningen av akademisk patentering och kommersialisering och hur kommersialiseringen sker, t.ex. vilka aktörer som är involverade. Charlotta har även varit verksam som egenföretagare och som rådgivare i företagsuppstarter i olika branscher.

På Karolinska Innovations AB arbetar Charlotta som projektledare för ett nordiskt mentorskapsprogram (Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, NOME) där de bästa nordiska start-up företagen inom life science-området matchas mot en grupp mycket erfarna mentorer. I arbetsuppgiften ligger både koordinering och utveckling av NOME i samarbete med de andra nordiska samarbetsparterna, samt scouting av företag och rekrytering av mentorer. Charlotta arbetar även med utvecklingen av inkubatorprogrammet DRIVE vid Karolinska Innovations.

– Jag sökte mig till Karolinska Innovations därför att jag tycker att det är otroligt spännande att arbeta i det komplexa gränslandet mellan universitet och företagande. Jag drivs av att få vetenskap att blomstra till innovationer som kan leda till bättre hälsa hos människor och tillväxt i företag och samhälle.

Johan Raud är utbildad vid KI (läkare, docent) och har jobbat i över 20 år med läkemedelsutveckling, såväl på AstraZeneca som i egna små bolag. Han har stor erfarenhet av hur man kan finansiera och driva läkemedelsprojekt i det lilla/virtuella formatet, och han är själv uppfinnare på ett 30-tal patent. Under hela sin yrkesverksamma tid har Johan haft kvar sin anknytning till KI, ffa genom olika forskningssamarbeten. Johans uppdrag på KI Innovations är att på olika sätt underlätta för forskare att nyttiggöra sin forskning. Det kan handla om allt från tidiga grundforskningsidéer till mer mogna kliniknära projekt

Johans huvudmotiv till att ta jobbet var en kombinationen av KI Innovations gedigna verksamhet och tillfredsställelsen att kunna bidra till nyttiggörande av KIs forskning.