Vilken fantastisk resa – från labbet till börsen

KI Innovations Aktuellt

På det nyligen börsintroducerade biofarmabolaget BioArctic drivs forskningsarbetet av en önskan att förstå sjukdomarna för att kunna utveckla nya behandlingsstrategier. Kulturen är präglad av nyfikenhet, innovation och en positiv syn på framtiden.

BioArctics huvudsakliga forskningsområden är Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom där det finns stora behov av nya och effektiva mediciner. Idag finns det inga behandlingar som kan stoppa eller fördröja sjukdomsutvecklingen hos dessa patienter. De behandlingar som erbjuds idag är s k symtomlindrande. BioArctic utvecklar också en potentiell behandling för patienter som drabbats av komplett ryggmärgsskada, dvs förlamning i benen. För denna grupp finns det ingen effektiv behandling alls idag.

  • Karolinska Innovations är mycket glada över att ha fått följa denna fantastiska resa som BioArctic har gjort. I ett tidigt skede kom BioArctic till Karolinska Innovations AB och presenterade sin banbrytande forskning. Med stöd från KI Innovations 2004, och senare Karolinska Development AB, kunde BioArctic fortsätta sitt tidiga forskningsarbete med målsättningen att öka livskvaliteten för patienter drabbade av Alzheimers sjukdom. BioArctic har nu tagit det stora strategiska steget och noterat bolaget på Nasdaq Stockholm. Det känns viktigt att lyfta fram och poängtera att innovationer som dessa kan ta väldigt lång tid att utveckla som i fallet för t ex BioArctic. Detta ger incitament till andra att ha tålamodet och drivet att nå hela vägen, säger Christian Krog Jensen, Senior Manager Business Development på KI Innovations.
  • Vi är stolta över vad vi hittills har åstadkommit på BioArctic. Tack vare våra medarbetares höga vetenskapliga kompetens och gedigna erfarenhet av läkemedelsutveckling och våra samarbeten med universitet och globala läkemedelsbolag har vi lyckats ta oss dit vi är idag. Vi ser fram emot de viktiga aktiviteterna vi har framför oss för att bidra med innovativa behandlingar för patienterna, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic.

BioArctic har två projekt i klinisk fas. BAN2401 för Alzheimers sjukdom och SC0806 för patienter med komplett ryggmärgsskada. Bolagets läkemedelskandidat BAN0805 för behandling av Parkinsons sjukdom är i preklinisk fas.  

Om Karolinska Institutet Innovations AB

KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.se